Grafik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  DERS İÇERİKLERİ


  GRA 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  GRA 741 Grafik Atölyesi I
  Grafik buluşların çizim sistemlerine ve projelere dönüştürülmesi.

  GRA 742 Grafik Atölyesi II
  Tasarımlarım projelere dönüştürülerek uygulamalar yapılması.

  GRA 743 TypografiKaligrafi
  Matbaa teknolojisinin temel disiplini olan Typografi'ye yeni boyutlar kazandırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar, Kaligrafi'nin organik yapısının analizi.

  GRA 744 Retorik
  Doğal ve yapay görüntünün film üzerine tespitindeki sistem ve yöntemler, animasyon ilkeleri, canlı çizgi ve çekimler yapılması.

  GRA 746 Grafik Üretim Teknikleri
  Grafik Tasarım uygulamalarına katkıda bulunacak gerekli araçgereçler üzerine araştırmalar, teknolojik verilerin uygulama alanlarına aktarılması.

  GRA 747 Semiotik
  İşaretlerin kuramsal yönden analizi, anlatım dillerinin görsel işaretlere etkilerinin incelenmesi.

  GRA 748 Grafik Tasarımda Bilgisayar Teknolojisi
  Tüketici kitlenin ihtiyaçlarını, estetik zevklerini dikkate alarak bir ürünün kullanılmasında, koruma
  ve taşınmasında, tanıtılmasında önemli rolü olan ambalaj için özgün tasarımlar, üzerine uygulamalar yapılması.

  GRA 749 Sergi ve Fuar Grafiği
  Sergi ve fuarlarda gösterime sunulacak mal, hizmet ve ürünlerin tanıtılmasında grafik sanatların yeri ve önemi, gösterimde kullanılacak görsel iletişim araçlarının tasarımı, uygulaması, sergi ve fuarlardaki pano, vitrin ve standların kullanım yöntemleri üzerine çalışmalar yapılması.

  GRA 753 Grafik Sanatı ve Sorunları
  Grafik Sanatının değişik disiplinlerine ilişkin sorunlara ait çözüm önerileri, grafik sanatçılarının mesleki sorunlarının analizi, grafik sanatının ülkemizde yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine ilişkin sistematik öneriler geliştirilmesi.

  GRA 754 İletişim Tasarımı
  İletişim Tasarımının tanımı, türleri ve yöntemleri, tanıtım kampanyasında iletişim tasarımcısının etkisinin ve görevinin incelenmesi.

  GRA 756 Endüstri Grafiği
  Grafik sanatının endüstri alanındaki yeri, önemi ve işlevi, endüstri grafiğinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin sorunların analizi, endüstri grafiğine ilişkin tasarım ve uygulamalar yapılması.

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |