Grafik Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Grafik Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Sanatta Yeterlik Programı

  H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı 2809 sayı ile kanunlaşan 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin, 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve 198384 ders yılında eğitime başlamıştır. 4 yıllık lisans eğitimi ile birlikte, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. Grafik Anasanat Dalı'nın amacı, eğitim programı süresince sanatçı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, tasarımcı ve yaratıcı güce sahip kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğasal öğelere, imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, yetenekli grafik sanatçısı olarak yetişmelerini sağlamak, içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere vardırabilmektir. Anasanat Dalı'nda, programın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak grafik tasarım, ambalaj ve tanıtma grafiği, fotoğraf ( yarım ton ve repro kamera tire), temel sanat eğitimi, desen, animasyon, bilgisayar grafiği ve baskı resim atölyeleri bulunmaktadır. Her türlü görsel bildirişimin ve iletişimin kurulmasında etkin bir rolü olan Grafik Tasarımcısının ülkemizde hemen her sektörde çok geniş istihdam alanları vardır.

  Giriş Koşulları

  H.Ü. lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek.

  Diploma Koşulları
  H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini yerine getirmek ve 3 yarıyılda toplam 36 kredilik ders almak.

  Sanatta Yeterlik Dersleri


  Güz

  GRA 700  Özel Konular
  GRA 741  Grafik Atölye I
  GRA 743  Tipografi - kaligrafi 
  GRA 747 Semotik
  GRA 749 Sergi ve Fuar Grafiği 
  GRA 753  Grafik sanatı ve Sorunları

  Bahar
  GRA 700  Özel Konular
  GRA 742 Grafik Atölye II 
  GRA 744 rethorik
  GRA 746 Grafik Üretim Teknikleri 
  GRA 748 Grafik Tas. Bilgisayar Teknolojisi
  GRA 754 İletişim Tasarımı
  GRA 756 Endüstri Grafiği 


  DERS İÇERİKLERİ


  GRA 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  GRA 741 Grafik Atölyesi I
  Grafik buluşların çizim sistemlerine ve projelere dönüştürülmesi.

  GRA 742 Grafik Atölyesi II
  Tasarımlarım projelere dönüştürülerek uygulamalar yapılması.

  GRA 743 TypografiKaligrafi
  Matbaa teknolojisinin temel disiplini olan Typografi'ye yeni boyutlar kazandırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar, Kaligrafi'nin organik yapısının analizi.

  GRA 744 Retorik
  Doğal ve yapay görüntünün film üzerine tespitindeki sistem ve yöntemler, animasyon ilkeleri, canlı çizgi ve çekimler yapılması.

  GRA 746 Grafik Üretim Teknikleri
  Grafik Tasarım uygulamalarına katkıda bulunacak gerekli araçgereçler üzerine araştırmalar, teknolojik verilerin uygulama alanlarına aktarılması.

  GRA 747 Semiotik
  İşaretlerin kuramsal yönden analizi, anlatım dillerinin görsel işaretlere etkilerinin incelenmesi.

  GRA 748 Grafik Tasarımda Bilgisayar Teknolojisi
  Tüketici kitlenin ihtiyaçlarını, estetik zevklerini dikkate alarak bir ürünün kullanılmasında, koruma
  ve taşınmasında, tanıtılmasında önemli rolü olan ambalaj için özgün tasarımlar, üzerine uygulamalar yapılması.

  GRA 749 Sergi ve Fuar Grafiği
  Sergi ve fuarlarda gösterime sunulacak mal, hizmet ve ürünlerin tanıtılmasında grafik sanatların yeri ve önemi, gösterimde kullanılacak görsel iletişim araçlarının tasarımı, uygulaması, sergi ve fuarlardaki pano, vitrin ve standların kullanım yöntemleri üzerine çalışmalar yapılması.

  GRA 753 Grafik Sanatı ve Sorunları
  Grafik Sanatının değişik disiplinlerine ilişkin sorunlara ait çözüm önerileri, grafik sanatçılarının mesleki sorunlarının analizi, grafik sanatının ülkemizde yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine ilişkin sistematik öneriler geliştirilmesi.

  GRA 754 İletişim Tasarımı
  İletişim Tasarımının tanımı, türleri ve yöntemleri, tanıtım kampanyasında iletişim tasarımcısının etkisinin ve görevinin incelenmesi.

  GRA 756 Endüstri Grafiği
  Grafik sanatının endüstri alanındaki yeri, önemi ve işlevi, endüstri grafiğinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin sorunların analizi, endüstri grafiğine ilişkin tasarım ve uygulamalar yapılması.

Grafik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |