Gelenksel Türk El Sanatları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Dokuz Eylül Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gelenksel Türk El Sanatları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Narlıdere - İzmir

 • Program tanımları

  GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

  GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ANASANAT DALI

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1.Yarıyıl

  Dersin Kodu Dersin Adı T U
  GES 501 Alan Araştırması I 3 0
  GES 537 Tarihi Çevre Bilinci ve Res.Kavramları I 2 0
  GRA 535 Temel Sanat Kavramları (İng) 3 0

  Halı - Kilim - Eski Kumaş Desenleri Seçmeli Dersleri
  GES 521 Halı Kilim Restitüsyonu I 2 0
  GES 523 Tekstil Ürünlerinde Doğal Boya Maddeleri.I 2 0
  GES 547 Saray Kumaş.Desen Analizi I 2 2
  GES 549 El Dok.Yöresel Halı.Des.Analizi I 2 2
  GES 551 Tekstil Tarihi I 2 0

  Hat - Tezhip - Cilt Seçmeli Dersleri
  GES 563 Türk Tezhip ve Miny. San Tarihi I 2 0
  GES 531 Türk Cilt Sanatı Tarihi ve Ekolleri I 2 0
  GES 539 Türk Tezhib Sanatı Des. Tas.I 2 4
  GES 541 Türk Hat San.Yazı Tasarımı I 2 4
  GES 543 El Yazması Eserleri Konservasyonu I 2 2

  Çini Seçmeli Dersleri
  GES 561 Selçuklu Dön.ve 15.Yy.Türk Çini Sanatı 2 2
  GES 519 Çini Eserleri Onarımı I 2 0
  GES 521 Türk Çini San.Form Özel. ve Bezeme Tekn.I 2 4
  GES 555 Seramik-Çini Teknolojisi I 2 2

  NOT:Adaylar seçmeli derslerden ikisini seçmek zorundadır. Seçmeli derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrencinin bulunması esastır.

  II. Yarıyıl

  GES 502 Alan Araştırması II 3 0
  GES 536 Tarihi Çevre Bilinci ve Res.Kavramları II 2 0
  GES 510 El Sanatları Turizm İlişkisi 2 0
  GES 596 Seminer 0 2
  GES 598 Uzmanlık Alanı Dersi 2 0
  GES 599 Tez - -

  Halı - Kilim - Eski Kumaş Desenleri Seçmeli Dersleri
  GES 520 Halı Kilim Restitüsyonu II 2 0
  GES 522 Tekstil Ürünlerinde Doğal Boya Maddele.II 2 0
  GES 546 Saray Kumaş.Des.Analizi II 2 2
  GES 548 El Dok.Yöresel Halı.Des.Analizi 2 2
  GES 550 Tekstil Tarihi I 2 0

  Hat - Tezhip - Cilt Seçmeli Dersleri
  GES 562 Türk Tezhip ve Miny.San Tarihi II 2 0
  GES 530 Türk Cilt Sanatı Tarihi ve Ekolleri II 2 0
  GES 538 Türk Tezhib Sanatı Des.Tas.II 2 4
  GES 540 Türk Hat San.Yazı Tasarımı II 2 4
  GES 542 El Yazması Eserleri Konservasyonu II 2 2

  Çini Seçmeli Dersleri
  GES 562 16.y.y.Osman. Dön.ve 16.Yy. Çini Sanatı 2 2
  GES 518 Çini Eserleri Onarımı II 2 0
  GES 520 Türk Çini San.Form Özel. ve Bezeme Tekn.II 2 4
  GES 554 Seramik-Çini Teknolojisi II 2 2

  NOT:Adaylar seçmeli derslerden ikisini seçmek zorundadır. Seçmeli derslerin açılabilmesi için o derse devam eden en az üç öğrencinin bulunması esastır.


  GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ANASANAT DALI

  GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

  I.YARIYIL

  GES 501 Alan Araştırması I : Kırsal kesimde kültürel olgular ve alan araştırmasının önemi, yöntem, teknik, bilimsel düşünmede yöntemin önemi. Bir araştırmada izlenecek yol, araştırma öncesi yapılacak ön hazırlıklar, uygulamalı çalışmalar.

  GES 537 Tarihi Çevre Bilinci ve Res. Kavramları I : Tarihi eserlerin korunması ve değerlendirilmesindeki eğilimin geçirdiği aşamaların incelenmesi, tarihi çevre bilinci kavramının bu aşamalardaki anlamlarının örneklerle verilmesi. İnsanların tarihi eser ve çevre ile ilgili tutumlarındakideğişkenliklerin belirtilmesi. Tutumların çevre ile birlikte değerlendirilmesi ve bugün konu işle bağıntılı gelişimin bir sonucu olan restorasyon kavramlarının sıralandığı kural, tüzük ve yönetmeliklerin tanıtılması.

  GRA 535 Temel Sanat Kavramları (ing): Bkz. Grafik anasanat dalı

  Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Seçmeli Dersleri

  GES 521 Halı Kilim Restitüsyonu I: Parçalanmış, büyük bir kısmı yok olmuş ya da sonradan değişikliğe uğramış halı ve kilimlerin dokundukları ilk durumlarının arşiv kayıtlarından, yayınlanmış ve belgelenmiş çizim-fotoğraflarla karşılaştırılması sağlanarak restitüsyon çizimlerinin ön hazırlığı oluşturulacaktır.

  GES 523 Tekstil Ürünlerinde Doğal Boya Maddeleri I : Doğal bayaların ülkemizdeki tarihsel gelişimi, tekstil ürünlerinde kullanılan bitkisel ve hayvansal boyarmaddelerin özellikleri, yetiştirilmesi, toplanması ve bulundukları alanlar.

  GES 547 Saray Kumaş. Desen Analizi I: Farklı dönemlere ait Osmanlı saray kumaşlarının genel kompozisyon özelliklerinin saptanması, bu kompozisyon şemalarından yola çıkılarak koleksiyon oluşturulması.

  GES 549 El Dok. Yöresel Halı. Des. Analizi I : Farklı yörelere ait el dokuma halılarda kullanılan motifler ve bu halıların kompozisyon şemalarının saptanması.

  GES 551 Tekstil Tarihi I : İlk çağlardan itibaren insanlığın en önemli gereksinimlerinden biri olarak süregelen örtünme ve bu amaçla organik materyallerin kullanılmasıyla başlayan tekstilin yaşadığı süreç ve geçirdiği aşamalar.

  Hat-Tezhip-Cilt Seçmeli Dersleri

  GES 523 Türk Tezhip ve Miny.San Tarihi I: Türk tezhip sanatının geçmişten günümüze kadar oaln tarihsel gelişimi, geçirdiği yüzyıllar içinde oluşturulmuş olan ekoller, bu ekolleri yaratan sanatçılar, özgün örneklere ilişkin uygulamalı çalışmalar.

  GES 531 Türk Cilt Sanatı Tarihi ve Ekolleri I: Türk cilt sanatının geçmişten günümüze kadar oaln tarihsel gelişimi geçirdiği yüzyıllar içinde oluşturulmuş olan ekoller, bu ekolleri yaratan sanatçılar, özgün örneklere ilişkin uygulamalı çalışmalar.

  GES 539 Türk Tezhip Sanatı Des. Tas.I: Türk sanatının ekolleri, dönemlere göre değişimleri ve örnek tasarımlar.

  GES 541 Türk Hat San. Yazı Tasarımı I: “Türk hat sanatındaki farklı yazı çeşitleri ile Türk hat sanatında yaygın olarak kullanılan ifadeler” konulu hat tasarımı ve uygulamaları.

  GES 543 El Yazması Eserleri Konservasyonu I : El yazma eserlerin korunması saklanması ve konuyla ilgili olarak, eserlerin onarılmasına ilişkin bilgiler.

  Çini Seçmeli Dersleri

  GES 535 Selçuklu Dön. ve 15. y.y Türk Çini Sanatı I: Selçuklu ve Beylikler dönemi Türk çini sanatı. Sırlı tuğla, geometrik üsluptaki mozaik çalışmalar, Osmanlı seramikleri, Milet ve mavi beyaz grubu çinilerin incelenmesi

  GES 519 Çini Eserleri Onarımı I : Çini eserler ile ilgili değerlendirme ölçütleri incelenerek bozulma nedenleri belgelenecek, eser – çevre ilişkilerinin değerlendirilebilmesi için alan araştırması tekniğinde teknik ve bilimsel veri analizleri yapılarak, bu doğrultuda, yapılacak restorasyon çalışması ile ilgili rapor hazırlanacaktır.

  GES 521 Türk Çini San. Form Özel.ve Bezeme Tekn. I: Türk çini sanatı form ve bezemenin geçirmiş olduğu evreler,etkilenmelerin saptanması, günümüz çini üretim teknolojisindeki durumu.

  GES 555 Seramik-Çini Teknolojisi I: (Anadolu’da Selçuklu öncesi seramik teknolojisi) Anadolu’da yaşamış olan Selçuklu öncesi uygarlıkların seramiklerinin teknik özellikleri, gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır.

  II.YARIYIL

  GES 502 Alan Araştırması II : Alan araştırmasında ön hazırlıkların önemi. Kitaplık çalışması ve künye kartlarının hazırlığı, kaynak kişi araştırmacı ilişkisi, alan araştırması ve belgeleme araçları. Araştırmada elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi.

  GES 510 El Sanatları Turizm İlişkisi: Türk el sanatlarının Cumhuriyet Dönemi gelişimi, kapsadığı konular, hammaddelerine göre türleri, el sanatı, zanaat-sanat kavramı üzerine düşünceler. Turizmde el sanatlarından yararlanma. Turizm el sanatı ilişkisi üzerine görüşler.

  GES 536 Tarihi Çevre Bilinci ve Res. Kavramları II : Tarihi eserlerin korunması ve değerlendirilmesindeki eğilimin geçirdiği aşamaların incelenmesi, tarihi çevre bilinci kavramının bu aşamalardaki anlamlarının örneklerle verilmesi. İnsanların tarihi eser ve çevre ile ilgili tutumlarındakideğişkenliklerin belirtilmesi. Tutumların çevre ile birlikte değerlendirilmesi ve bugün konu işle bağıntılı gelişimin bir sonucu olan restorasyon kavramlarının sıralandığı kural, tüzük ve yönetmeliklerin tanıtılması.

  Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Seçmeli Dersleri

  GES 520 Halı Kilim Restitüsyonu II: Restitüsyonu yapılacak halı ya da kilim parçasının benzer yüzyıldaki diğer örnekleri ile teknik ve desen açısından karşılaştırılması, atkı, çözgü ve ilmesine bakılarak eksik olan kısımların orjinal halı ya da kilim dokuma ya da fotoğraftan bordür, zemindeki motiflerin analizleri. Kalitelerinin belirlenerek halı kağıdına desenlerin raportlanıp eksik olan kısımların açık renkle, diğer kısımların ise orjinal renkleriyle çizimlerinin restitüsyonun sağlanması. Zaman kaldığı takdirde uygulamanın yaptırılması.

  GES 522 Tekstil Ürünlerinde Doğal Boya Maddeleri II : Tekstil ürünlerinde özellikle yün ve ipeğin boyanmasında kullanılan doğal boyarmaddeler ve bunlara ait reçeteler.

  GES 546 Saray Kumaş. Desen Analizi II: Farklı dönemlere ait Osmanlı saray kumaşlarının genel kompozisyon özelliklerinin saptanması, bu kompozisyon şemalarından yola çıkılarak koleksiyon oluşturulması.

  GES 548 El Dok. Yöresel Halı. Des. Analizi II : Farklı yörelere ait el dokuma halılarda kullanılan motifler ve bu halıların kompozisyon şemalarının saptanması.

  GES 550 Tekstil Tarihi II : İlk çağlardan itibaren insanlığın en önemli gereksinimlerinden biri olarak süregelen örtünme ve bu amaçla organik materyallerin kullanılmasıyla başlayan tekstilin yaşadığı süreç ve geçirdiği aşamalar.

  Hat-Tezhip-Cilt Seçmeli Dersleri

  GES 562 Türk Tezhip ve Miny.San Tarihi II: Türk tezhip sanatının geçmişten günümüze kadar oaln tarihsel gelişimi, geçirdiği yüzyıllar içinde oluşturulmuş olan ekoller, bu ekolleri yaratan sanatçılar, özgün örneklere ilişkin uygulamalı çalışmalar.

  GES 530Türk Cilt Sanatı Tarihi ve Ekolleri II: Türk cilt sanatının ekolleri , dönemlere göre değişimi ve uygulamalı çalışmalarla ilgili bilgiler. Cilt sanatının günümüzdeki durumuna ilişkin görüşler.

  GES 538 Türk Tezhip Sanatı Des. Tas.I: Türk tezhip sanatındaki ekollerinortaya koyduğu tasarımların incelenmesi, bu tasarımlara ilişkin kompozisyon çalışmaları.

  GES 540 Türk Hat San. Yazı Tasarımı II: Türk hat sanatındaki farklı yazı çeşitleri ile Hat Sanatı’nda “Ayet-i Kerime”, “hadis-i Şerif ve Kelam-ı Kibar” konulu yazı tasarım ve uygulamaları.

  GES 542 El Yazması Eserleri Konservasyonu II : Kitap onarımı ile ilgili uygulama araştırmalar, malzemeler, konservasyon konusu ile ilgili bilgiler.

  Çini Seçmeli Dersleri

  GES 562 16. yy. Osmanlı Dönemi Çini Sanatı : Osmanlı dönemi Türk çini sanatının motif ve biçimsel yönü.Saray desteği ile altın dönemini yaşayan çini sanatının etkilendiği diğer sanat dallarına yansımaları.çini ustaları, 16. yy. çini formları ve formların desen özelliklerinin sanatsal açıdan incelenmesi.

  GES 518 Çini Eserleri Onarımı II : Onarılacak eser ile ilgili hazırlanan rapor doğrultusunda, eserin teknik çizimi yapılarak rölövelerinin çıkarılması ve eserin restorasyonunun uygulamalı olarak yapılması.

  GES 520 Türk Çini San. Form Özel.ve Bezeme Tekn. II: Türk çini sanatında form ve bezeme özellikleri göz önüne alınarak günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmesi ve üretimi. Günümüz çini üretim sektöründe kullanılabilecek yeni tasarımlar ve önerilerin oluşturulması.
  GES 554 Seramik-Çini Teknolojisi II: (Selçuklu-Osmanlı dönemi Seramil çini teknolojisi)Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı dönemi seramik ve çinilerin teknik özellikleri, gelişim süreçleri üzerinde durulacaktır.

Antika ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |