Kardiopulmoner Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kardiopulmoner Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında eğitim ve araştırma açısından evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Kardiyopulmoner Rehabilitasyon bilim uzmanı yetiştirmektir.

  Öğrenim Hedefleri
  Toplumun Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uyum gösterebilen; toplum sağlığına katkıda bulunabilen; öğrenim ihtiyaçlarını tanımlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen ve daha fazla bilgiye erişme heyecanı duyan; kendisinin ve başkalarının performansını nesnel şekilde değerlendirebilen; Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanındaki bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalar ile bütünleştirebilen; değişik değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını uygulayabilen; güvenilir; güvenli ve emniyetli uygulamalar yapabilen; eleştirel şekilde ele alıp değerlendirebilen, etkin klinik karar verme becerisine sahip; Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında edindiği bilgi ve becerileri, karmaşık ve özel durumlara uyarlayarak problem çözebilen, kanıta dayalı uygulamaları ve etik değerleri benimseyen; bilimsel, teknolojik ve klinik gelişimleri izleyen, güncel literatür, araştırma ve bilimsel çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olan, araştırma planlayabilen, projelerde görev alabilen ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını yorumlayabilen; akademik ve profesyonel çevrelerde görüşlerini etkili şekilde ifade edebilen ve etkin iletişim kurabilen, grup içinde uyumlu çalışabilen, disiplinler arası çalışmalarda görev alabilen; Kardiyopulmoner Rehabilitasyon uygulamalarının etkinliğini izleme ve değerlendirme becerisine sahip Kardiyopulmoner Rehabilitasyon bilim uzmanı yetiştirmektir.

  DERS LİSTESİ
  KPR 551 - KARDİYAK REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME I
  KPR 552 - KARDİYAK REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME II
  KPR 553 - PULMONER REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME I
  KPR 554 - PULMONER REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME II
  KPR 555 - KARDİYAK REHABİLİTASYON PRENSİPLERİ I
  KPR 556 - KARDİYAK REHABİLİTASYON PRENSİPLERİ II
  KPR 557 - PULMONER REHABİLİTASYON PRENSİPLERİ I
  KPR 558 - PULMONER REHABİLİTASYON PRENSİPLERİ II
  KPR 559 - İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ I
  KPR 560 - İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ II
  KPR 561 - EGZERSİZ TESTİNDE PRENSİPLER
  KPR 562 - EGZERSİZ TESTİNDE YÖNTEM VE PROTOKOLLER
  KPR 563 - YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ
  KPR 564 - NEONATAL PULMONER REHABİLİTASYON
  KPR 600 - ÖZEL KONULAR

Fizik terapi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |