Home > Yüksek Lisans Programları > Edebiyat > Çankaya > Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans programına başvurmak için anabilim dalınca uygun görülen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir üniversiteden lisans mezuniyet notunun en az % 60'ıyla mezun olmak gerekir.
 • Program tanımları
  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın dört bilim dalından birinde, giriş sınavlarını kazanarak enstitüye kesin kaydını yaptıran öğrencinin yüksek lisans diploması alabilmesi için aşağıda belirtilen alan derslerinden 24 kredilik ders seçip bunları iki yarıyılda başarı ile tamamlaması, danışmanı yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlaması, bu tezin kabul edilmesi ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekir.

  DERS İÇERİKLERİ

  TDE 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  TDE 621 Eski Türk Edebiyatında Nesir I
  13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Türkçe mensur eserlerden örneklerin okunup incelenmesi.

  TDE 622 Eski Türk Edebiyatında Nesir II
  16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türkçe mensur eserlerden örneklerin okunup incelenmesi.

  TDE 623 Eski Türk Edebiyatında Nazım I
  Gazel şeklinin özelikleri, tarihî gelişimi ve örnek metinlerin incelenmesi.

  TDE 624 Eski Türk Edebiyatında Nazım II
  Kaside şeklinin özellikleri, tarihî gelişimi ve örnek metinlerin incelenmesi.

  TDE 625 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I
  Eski Türk Edebiyatının kaynakları ve bunların incelenmesi.

  TDE 626 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II
  Eski Türk Edebiyatının kaynakları ve bunların incelenmesi.

  TDE 629 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I
  Divan Edebiyatındaki belâgatla ilgili eserler, bunların kaynakları, edebiyat bilgi ve teorisiyle ilgili konuların incelenmesi.

  TDE 630 Edebiyat Bilgi ve Teorileri II
  Divan Edebiyatındaki belâgatla ilgili eserler, bunların kaynakları, edebiyat bilgi ve teorisiyle ilgili konuların incelenmesi.

  TDE 631 Fars Dili I
  Farsçanın öğrenilmesi; Fars dilinin grameri ve çeviri çalışmaları.

  TDE 632 Fars Dili II
  Farsçanın öğrenilmesi; Fars dilinin grameri ve çeviri çalışmaları.

  TDE 697.01 Seminer
  14.-16. yüzyıllar arasında Türk nesrinin gelişimi. 14.-6. yüzyıl yazarları ve nesir anlayışları. Şeyhoğlu Mustafa’nın mensur eserlerinin incelenmesi. Kadı Darir’in mensur eserlerinin incelenmesi. Mercimek Ahmed’in mensur eserlerinin incelenmesi. Ahmed-i Bican’ın mensur eserlerinin incelenmesi. Ali Şir Nevayi’nin mensur eserlerinin incelenmesi. Sinan Paşa’nın mensur eserlerinin incelenmesi. Fuzuli’nin mensur eserlerinin incelenmesi. İncelenen metinlerden seçilmiş örneklerin karşılaştırılması.

Edebiyat ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |