Eski Çini Onarımları Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eski Çini Onarımları Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI DOKTORA PROGRAMI

  SANATTA YETERLİK DERSLERİ


  ÇİNİ TASARLAMA
  8 Saat/Hafta, T4 U 4, 6 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk ve İslam sanatının bezeme ve seramik tekniklerinin irdelenerek
  günümüz şartlarında özgün tasarımlarda uygulanması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar:
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul 1984.
  ATASOY,N.-RABY, iznik, London 1989.
  BAKIR, S., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Ankara 1999.
  BİROL, İ., DERMAN, Ç., Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 1991.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1987.
  Dersi veren: Prof. Dr. Sitare Turan Bakır

  TÜRK ÇİNİ ve SERAMİK SANATINDA TEKNİK UYGULAMALAR
  4 Saat/Hafta, T1 U 2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk çini ve seramik sanatında bilinen mozaik, kazıma, akıtma, astar, renkli
  sır gibi tekniklerin örneklendirilmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi yapılmaktadır.

  Önerilen Kaynaklar:
  ARCASOY, A., Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
  Yayınları, No.2, İstanbul 1983.
  ÇOBANLI, Z., Seramik Astarları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 919, Eskişehir 1996
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1987.

  Dersi veren: Prof. Meltem KAYA

  TÜRK ÇİNİ ve SERAMİK TARİHİ ARAŞTIRMALARI
  3 Saat/Hafta, T3, 3 Kredi, AKTS 4

  Amaç/İçerik : Anadolu’da Türklerden önceki seramik sanatının gelişimi ile başlanarak
  genel bir değerlendirme yapılacaktır. Selçuklu ve Beylikler dönemi Anadolu da çini ve
  seramik sanatı buluntu yerleri, buluntular, malzeme ve teknikleri bezeme özellikleriyle
  beraber anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar:
  ALTUN,A., Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, İstanbul 1997.
  ASLANAPA, O., Osmanlı Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul 1949.
  ASLANAPA, O., Anadolu’da Türk Çini ve Seramik Sanatı, Ankara 1965.
  ASLANAPA, O., İznik Çini Fırınları Kazısı (II.Dönem 1981-1988), İstanbul 1989.
  ÖNEY, G., Türk Devri Çanakkale Seramikleri, Ankara 1971.

  Dersi veren: Prof. Dr. Oktay Aslanapa

  SERBEST TASARIM
  3 Saat/Hafta, T1 U2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Bu derste öğrencilerin günün ihtiyaçlarına ve sanat anlayışına cevap
  verecek tasarımlar yaptırılması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri: : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul 1984.
  ATASOY,N., RABY, J., İznik, London 1989.
  BAKIR, S., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Ankara 1999.
  BİROL, İ., DERMAN, Ç.,Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 1991.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1987.

  Dersi veren: Prof. Dr. Sitare Turan Bakır

  ÇİNİ TASARLAMA
  8 Saat/Hafta, T4 S4, 6 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk ve İslam sanatının bezeme ve seramik tekniklerinin irdelenerek
  günümüz şartlarında özgün tasarımlarda uygulanması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar:
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul 1984.
  ATASOY, N., RABY, J., İznik, London 1989.
  BAKIR, S., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Ankara 1999.
  BİROL, İ., DERMAN, Ç., Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 1991.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1987.
  Dersi veren: Prof. Dr. Sitare Turan Bakır

  TÜRK ÇİNİ ve SERAMİK SANATINDA TEKNİK UYGULAMALAR
  4 Saat/Hafta, T1 S2, 2 Kredi, 6 AKTS

  Amaç/İçerik : Türk çini ve seramik sanatında bilinen mozaik, kazıma, akıtma, astar, renkli
  sır gibi teknikleri örneklendirilmektedir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar:
  ARCASOY, A., Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
  Yayınları, No.2, İstanbul 1983.
  ÇOBANLI, Z., Seramik Astarları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 919, Eskişehir 1996
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1987.

  Dersi veren: Prof. Meltem KAYA

  TÜRK ÇİNİ ve SERAMİK TARİHİ ARAŞTIRMALARI
  3 Saat/Hafta, T 3, 3 Kredi, AKTS 4

  Amaç/İçerik : Erken Osmanlı, Klasik Osmanlı ve son Osmanlı çini ve seramik üretim
  merkezleri buluntu yerleri, malzeme,teknik ve bezeme özellikleri görsel malzeme eşliğinde
  anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar:
  ALTUN,A., Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, İstanbul 1997.
  ASLANAPA, O., Osmanlı Devrinde Kütahya Çinileri, İstanbul 1949.
  ASLANAPA, O., Anadolu’da Türk Çini ve Seramik Sanatı, Ankara 1965.
  ASLANAPA, O., İznik Çini Fırınları Kazısı (II.Dönem 1981-1988), İstanbul 1989.
  ÖNEY, G., Türk Devri Çanakkale Seramikleri, Ankara 1971.

  Dersi veren: Prof. Dr. Oktay Aslanapa

  SERBEST TASARIM
  3 Saat/Hafta, T1 U2, 2 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Bu derste öğrencilerin günün ihtiyaçlarına ve sanat anlayışına cevap verecek
  tasarımlar yaptırılması amaçlanmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri: : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul 1984.
  ATASOY,N., RABY,J., İznik, London 1989.
  BAKIR, S., İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, Ankara 1999.
  BİROL, İ., DERMAN, Ç., Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul 1991.
  ÖNEY, G., İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1987.

  Dersi veren: Prof. Dr. Sitare Turan Bakır

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |