Enerji Bilim ve Teknoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Enerji Bilim ve Teknoloji Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Enerji Bilim ve Teknoloji programı benzer yapıdaki uluslararası kurumlarda olduğu gibi, her alandan öğrencilere açık olup, özellikle Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Meteoroloji, Mimarlık, Kimya, Fizik ve Matematik Bölümü mezunları için öngörülen disiplinlerarası bir programdır.
 • Program tanımları
  Günümüz dünyasında enerji alanındaki ve bu alanla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik konulardaki son gelişmeler, enerji sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanması kadar, enerji mühendisi ve yöneticisinin eğitimi konusuna da disiplinlerarası yeni bir yaklaşım getirilmesini zorunlu kılmıştır. Petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, elektrik ve yenilenebilir enerji endüstrisi ve bununla ilişkili olan kaynak ve ham madde elde edilmesi, donanım tasarımı ve üretimi endüstrileri sadece teknolojik değişimlere ve çevresel sınırlamalara değil aynı zamanda ekonomik, kurumsal ve ticari değişimlere de maruz kalmıştır.

  İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde açılan "Enerji Bilim ve Teknoloji Programı" enerji alanındaki bu gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan disiplinler arası eğitim gereksinimine lisans üstü düzeyde cevap vermek üzere; enerji bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası araştırma ve eğitim yoluyla cevap verebilecek, enerji ile ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır.

  Ders Listesi

  Multi-Phase Flows
  Advanced Combustion
  Gözenekli Ortamda Isı ve Kütle Geçişi
  Nuclear Reactor Core Analysis and Design
  Nuclear Fuel Cycle: Analysis and Management
  Plasma Physics and Fusion Applications
  Electrochemical Conversion and Storage of Energy I
  Solar Energy Conversion
  Integrated Environmental Quality Management for Energy Plant
  Meteorolojik Verilerin Mimarlık ve Şehircilik Uygulamalarında Kullanımı
  Uzmanlık Alan Dersin (Kredisiz, tez'e kayıt yaptıran Doktora öğrencileri için bu derse kayıt otomasyon tarafından doğrudan yapılacak olup öğrencilerin ders seçme işlemi yapması gerekmemektedir.)
  İstatiksel Termodinamik
  Computational Fluid Dynamics
  Thermal-Hydrolic Design of Nuclear Reactor
  Nuclear Reactor Dynamics and Control
  Nuclear Reactor Safety
  Neutron Transport Theory
  Electrochemical Conversion and Storage of Energy II
  Bina Aerodinamiği
  Intelligent Building Systems
  Solar Architecture
  Doğal Aydınlatmada Sistem Tasarımı
  Uzmanlık Alan Dersi (Kredisiz, tez'e kayıt yaptıran Doktora öğrencileri için bu derse kayıt otomasyon tarafından doğrudan yapılacak olup öğrencilerin ders seçme işlemi yapması gerekmemektedir.)

Enerji ve çevre yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |