Home > Yüksek Lisans Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programı - Etimesgut - Ankara

Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
   EGZERSİZ VE SPORTİF PERFORMANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS LİSTESİ

  SABE601     BİYOİSTATİSTİK       
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ       
  SBB500       SEMİNER
  SBB503       SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR           
  SBB504       KİNANTROPOMETRİ
  SBB505       EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE İLERİ KONULAR       
  SBB506       KUVVETİN FİZYOLOJİK TEMELLERİ       
  SBB507       SPOR SAKATLIKLARININ ÖNLENMESİ       
  SBB508       FİZİKSEL UYGUNLUK DEĞERLENDİRİLMESİ VE EGZERSİZ REÇETESİ
  SBB509       SPORDA ERGOJENİK YARDIM           
  SBB510       ANTRENMAN VE HAREKET BİLGİSİNDE İLERİ KONULAR       
  SBB511       YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME
  SBB512       DAYANAIKLILIĞIN FİZYOLOJİK TEMELLERİ       
  SBB513       FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE KİLO KONTROLÜ       
  SBB514       ÖZEL POPULASYONLAR VE EGZERSİZ     
  SBB515       SPOR PSİKOLOJİSİNDE İLERİ KONULAR
  SBB516       UYGULAMALI SPOR PSİKOLOJİSİ       
  SBB517       SPORDA SOSYAL PSİKOLOJİ       
  SBB518       SAĞLIK & FİTNES UZMANLARI İÇİN PSİKOLOJİK DANIŞMA TEKNİKLERİ       
  SBB519       EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNDE İLERİ KONULAR           
  SBB520       SPORDA MOTİVASYONEL YÖNELİMLER
  SBB521       FİZİKSEL AKTİVİTE VE PSİKOLOJİK ZİNDELİK           
  SBB522       REKREASYON ALAN VE FAALİYET. PLAN., ORG. VE YÖNETİMİ
  SBB523       SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
  SBB524       REKREASYON HİZMETLERİNDE LİDERLİK       
  SBB525       SPOR, TURİZM VE ÇEVRE             
  SBB526       TERAPATİK REKREASYON             
  SBB527       AÇIK HAVA REKREASYONU       
  SBB528       SERBEST ZAMAN VE SAĞLIK İLİŞKİSİ
  SBB529       SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİNDE LİTERATÜR OKUMA/TAKİBİ       
  SBB589       MEZUNİYET PROJESİ       
  SBB599       TEZ ÇALIŞMASI

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: SBB589
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALMAYACAĞI ZORUNLU DERSLER: SBB500, SBB599

  *Programa kaydolan öğrenci, zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 21 kredi alacaktır.

  DERS  KAPSAMI

  ZORUNLU DERSLER

  SBB 500 Yüksek Lisans Semineri :
  Alanında yapılan araştırmaların irdelenmesi ve bir bilimsel araştırma konusu tespit ederek araştırma önerisinin yazılması ve sunulması.

  SBB 503 Spor Bilimlerinde Güncel Konular :
  Spor Bilimlerindeki güncel gelişmeler ve sorunların saptanması, incelenmesi ve değerlendirilmesine yönelik tartışma.

  SBB 589 Mezuniyet Projesi :
  Öğrencinin seçtiği uzmanlık alanıyla ilgili ve özgün araştırmaya dayalı makale uzunluğunda bir çalışma

  SBB 599 Yüksek Lisans Tezi:
  Belirlenen bilimsel araştırma konusunun uygulanması ve tez yazımı.

  SABE 601 Biyoistatistik

  SABE 602 Araştırma Teknikleri

  I. UZMANLIK ALANI SEÇMELİ DERSLER
  SAĞLIK, HAREKET VE FİZİKSEL UYGUNLUK

  SBB 504 Kinantropometri :
  Boy, kilo, çevre, çap, endis, deri kıvrım kalınlığı ölçüm yöntemleri, bu ölçümlerin doğru şekilde yapılması, farklı antropometrik yöntemlerle vücut kompozisyonunun belirlenmesi, somatotip ve uygulamasının incelenmesi, farklı sporcu gruplarında ve sedenter bireylerde vücut kompozisyonu belirlenmesi ve kıyaslanması.

  SBB 505 Egzersiz Fizyolojisinde İleri Konular :
  Egzersiz sırasında vücut sistemlerinde oluşan kısa ve uzun süreli değişimler ve uyumların incelenmesi. Farklı egzersiz yöntemlerinin etkilerinin incelenmesi, yorgunluk, toparlanma, doping ve farklı ortamlarda performansın değerlendirilmesi ve performansı etkileyen faktörlerin incelenmesi.

  SBB 506 Kuvvetin Fizyolojik Temelleri :
  Kuvvetin fizyolojisi, kuvvetin kassal, sinirsel, hormonal temelleri, kuvvet antrenmanına akut ve kronik uyum, kuvvet, etkileyen faktörler, kuvvette yaşla birlikte görülen değişimlerin incelenmesi.

  SBB 507 Spor Sakatlıklarının Önlenmesi :
   Spor sakatlıklarının oluşmasındaki risk faktörleri, kadın ve çocuk sporculara özgü sorunlar ve çevresel faktörlere bağlı spor yaralanmaları, bunların önlenmesi için yapılabilecekler; saha kenarında ilk yardım prensipleri nin uygulamalı olarak gösterilmesi ve çeşitli organ sistemlerine ait spora özgü yaralanmalar, aşırı kullanım yaralanmalarının çözümleri ve doping.

  SBB 508 Fiziksel Uygunluk Değerlendirmesi ve Egzersiz Reçetesi :
  Fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluk parametrelerinin ölçülmesinde kullanılan laboratuar ve alan testlerinin öğrenilmesi ve uygulanması, farklı gruplarda (çocuk, yaşlı, sporcu) fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi ve egzersiz reçetesi prensiplerinin uygulanması.

  SBB 509 Sporda Ergojenik Yardım :
  Fiziksel performansı geliştiren yöntem ve süreçlerin incelenmesi, bikarbonat, karbonhidrat, kreatin yüklemesi gibi farklı ve popüler yüklenmeler ve performans üzerine etkileri.

  SBB 510 Antrenman ve Hareket Bilgisinde İleri Konular
  Antrenmanın temel ilkeleri, yüklenmenin organizma üzerindeki etkileri, antrenman ve planlama kuramları, toparlanma, yorgunluk ile farklı antrenman yaklaşımları.

  SBB 511 Yetenek Seçimi ve Yönlendirme :
  Çocuklarda temel biyolojik gelişim ve egzersizin gelişime etkisi, yetenek seçim kriterleri ve bunların farklı spor dallarına uygulanması, farklı yetenek seçim modelleri.

  SBB 512 Dayanıklılığın Fizyolojik Temelleri :
  Dayanıklılığın fizyolojisinin tüm sistemler ele alınarak incelenmesi, dayanıklılığı etkileyen faktörler, cinsiyet farklılıkları, dayanıklılık antrenmanlarının etkileri ve vücudun gösterdiği uyum, çocuk ve yaşlılarda dayanıklılık, farklı dayanıklılık sporları ve fizyolojisi.

  SBB 513 Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Kilo Kontrolü :
  Temel beslenme ilkeleri, beslenme ile fiziksel aktivite ilişkisi, beslenme ve egzersiz ile kilo kontrolü.

  SBB 514 Özel Popülasyonlar ve Egzersiz :
  Yaşlılar, çocuklar ve farklı hastalıklara (obezite, diyabet, KKH) sahip bireylerde egzersiz yapmanın etkileri; bu popülasyonlarda egzersiz programının çıkarma ilkeleri ile egzersiz programı çıkarılırken dikkat edilmesi gereken hususlar.

  II. UZMANLIK ALANI SEÇMELİ DERSLER
  EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ

  SBB 515 Spor Psikolojisinde İleri Konular :
  Sporun psiko-sosyal yanına yönelik olarak saha içi uygulamaları ve literatür tartışmaları yapılacak şekilde seminer düzenlenmesi.

  SBB 516 Uygulamalı Spor Psikolojisi :
  Sporun psiko-sosyal yönden durumu, performansa engel olan psişik özellikler, saha içi ve uygulamaları ve sonuçları üzerinde teorik ve uygulamalı bilgi ve becerinin aktarılması.

  SBB 517 Sporda Sosyal Psikoloji :
  Sosyal psikolojinin kuram ve bakış açısı ışığında takım ruhu, grup bağlılığı, takım oluşturma, grup dinamiği, sporda iletişim, liderlik, toplumsallık, saldırganlık gibi konuların spor olgusu ile birleştirilerek ele alınması.

  SBB 518 Sağlık ve Fitnes Uzmanları İçin Psikolojik Danışma Teknikleri :
  Sağlık hizmetlerinde görev alan sağlıklı yaşam uzmanlarının, bireylerin spora katılımlarının ve bağlılıklarını artırmada kullanacakları, psikolojik yardım stratejileri ve danışmanlık becerilerinin kuramsal ve uygulamalı aktarılması.

  SBB 519 Egzersiz Psikolojisinde İleri Konular :
  Fiziksel aktivite ve egzersizin psikolojik boyutuna yönelik olarak uygulamalar ve literatür tartışmaları yapılacak şekilde seminer düzenlenmesi.

  SBB 520 Sporda Motivasyonel Yönelimler :
  Sporda güdülenme, güdülenme stratejilerinin kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınması.

  SBB 521 Fiziksel Aktivite ve Psikolojik Zindelik :
  Fiziksel aktivite ve egzersizin depresyon, kaygı, stres, benlik kavramı gibi psikolojik özellikler üzerinde etkisi, fiziksel aktivite ve egzersiz arasındaki ilişkinin ortaya konması ve yaşam boyu spora katılımı artırmada psikolojik faktörlerin önemi.

  I. UZMANLIK ALANI SEÇMELİ DERSLER
  REKREASYON

  SBB 522 Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Planlanması, Organizasyonu ve Yönetimi :
  Rekreasyon alan ve faaliyetlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması, rekreasyon planlama ilkeleri ve aşamalarının belirlenmesi ve programlamada etkin olan faktörlerin tanımlanması, rekreatif faaliyetlerin organizasyonu ve yönetimi ilkeleri ve karşılaşılan zorluklar.

  SBB 523 Serbest Zaman Etkinlikleri :
  Zaman ve serbest zaman kavramlarının tanımı, genel anlamda serbest zaman yönetimi, serbest zaman etkinliklerinin sınıflandırılması, serbest zamanın yapısal özellikleri ve değerlendirme fonksiyonları ile serbest zaman etkinlikleri-spor ilişkisi.

  SBB 524 Rekreasyon Hizmetlerinde Liderlik :
  Liderliğin teorik ve felsefi temellerii, rekreasyonda liderlik rolünün farklılaşması, liderlikte rol dağılımı, rekreasyon uygulamalarında liderlik çeşitleri, rekreatif liderlikte karşılaşılan zorluklar, rekreasyon aktivitelerinin yönlendirilmesi ve dinamikleri.

  SBB 525 Spor, Turizm ve Çevre :
  Spor, turizm ve çevre kavramlarının tanımlanması, bu üç kavramın birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri. Spor, turizm ve çevre kavramlarını içine alan etkinliklerinin belirlenmesi ve planlanması.Turizme katılımı etkileyen sosyo-ekonomik faktörler. Sporun turizme katkıları ve spor turizminin geliştirilmesi. Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar.Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri.

  SBB 526 Terapatik Rekreasyon:
  Terapatik rekreasyonun tarihsel tekrarı ve gelecekteki görünümü ve özel gruplar için kullanılan görüşme tekniklerinin belirlenmesi. Terapatik rekreasyon hizmetlerinde kullanılan terminoloji ve destek sistemleri. Başta program tasarımı ve değerlendirme olmak üzere diğer terapatik rekreasyon metotlarının uygulanması. Farklı terapatik rekreasyon ortamlarında kullanılan araç ve teknikler.

  SBB 527 Açık Hava Rekreasyonu (Outdoor Rekreasyon)
  Temel kavramlar ve tarihi bakış açısı; parklar, kırlar, doğal kaynaklar, macera ekreasyonu ve liderlik gibi açık hava rekreasyonun merkezini oluşturan temalar. Açık hava etkinliklerindeki bireylerin yönetimindeki sosyal ve ekolojik ilkeler. :

  SBB 528 Serbest Zaman ve Sağlık İlişkisi :
  Serbest zaman kavramının tarihsel gelişimi ve toplumsal boyutu. Stres yönetimi ve sosyal destek gibi konuları da içine alan ve serbest zaman ve sağlık davranışlarını etkileyen fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörler.

  GENEL SEÇMELİ DERSLER

  SBB 529 Spor ve Sağlık Bilimlerinde Literatür Okuma/Takibi  :
  Spor Bilimlerindeki güncel konularla ilgili literatür tarama yaparak, güncel gelişmelerin takip edilmesini ve makale analizi.

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |