Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  EĞİTİM PROGRAMLARI ve ÖĞRETİM DOKTORA PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


  EBB 700 Özel Konular
  Anabilim dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanlar ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır.

  EBB 709 Çağdaş Türk Eğitim Sisteminin Sorunları
  Başlıca eğitim sorunlarımızın saptanması, bunlardan bazılarının derinlemesine incelenmesi.

  EBB 717 Farklı Ülkelerde Program Geliştirme Uygulaması
  Çeşitli ülkelerdeki program geliştirme uygulamalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

  EBB 744 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri II
  Öğrenme ve Öğretme alanındaki araştırmaların incelenmesi, irdelenmesi ve alandaki gelişmelerin ülkemiz eğitim sistemi açısından tartışılması.

  EBB 745 Program Değerlendirme
  Yapılmış olan program değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yeni program değerlendirme uygulamasının yapılması.

  EBB 749 Program Geliştirme Uygulaması
  Çağdaş yetişek geliştirme yaklaşımlarının kısaca gözden geçirilmesi. Yetişek geliştirme ile ilgili kavramsal çerçeve, belli bir konu alanında ilgili bir kurs için yetişek taslağının hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi.

  EBB 764 Öğretim: Kuram ve Araştırmalar
  Günümüzdeki öğretim kuram ve ilkelerinin uygulamalı olarak incelenmesi; Türkiye'de ve diğer ülkelerde bu konularda yapılmış araştırmaların irdelenmesi.

  EBB 777 Araştırma Teknikleri II
  Eğitimde deneysel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sınırlandırılması ile ilgili teknikler, deneysel araştırmalarda kullanılan başlıca desenler, desenlerin gerektirdiği ölçme ve istatistiksel analiz yöntemleri.

  EBB 778 Yetişek Semineri
  Türkiye'de ve Dünyadaki yetişek uygulamaları ile ilgili sorunların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

  EBB 786 Niteliksel Araştırma Teknikleri
  Niteliksel araştırmada temel kavramlar, veri toplama teknikleri, ölçme ve istatistiksel analiz yöntemleri.

  EBB 790 Program Geliştirme Alan Çalışması
  Hazırlanmış ders veya kurs programlarının okullarda, hizmet içi eğitim merkezlerinde uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ve sonuçların raporlanması.

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |