Cilt Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Cilt Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  CİLT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERSLER ve iÇERİKLERİ


  CİLT TASARIM VE UYGULAMA
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik Türk cilt sanatının geleneksel malzeme, renk, kompozisyon motif ve
  geleneksel tekniklerin kullanımı konuları temel alınarak tasarımlar yaptırmaktadır.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi.

  Önerilen Kaynaklar :
  ÇIĞ, K., Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
  HALDANE, D., Islamic Bookbindings,Victoria & Albert Museum, London 1983.
  İŞMEN, H., Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri MSÜ, SBE, Yayımlanmamış
  Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 1994.
  RABY, J.-TANINDI, Z.,Turkish Bookbinding In The 15th Century, London 1993.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430.

  Dersi Veren : Öğr. Gör. İslam SEÇEN

  CİLT TASARIM VE UYGULAMA
  8 Saat/Hafta, T4, U 4, 6 Kredi, 15 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik Türk Cilt sanatının geleneksel malzeme, renk, kompozisyon motif ve
  geleneksel tekniklerin kullanımı konuları temel alınarak tasarımlar yaptırmaktadır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÇIĞ, K., Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
  HALDANE, D., Islamic Bookbindings,Victoria & Albert Museum, London 1983.
  İŞMEN, H., Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri MSÜ, SBE, Yayımlanmamış
  Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 1994.
  RABY, J.-TANINDI, Z.,Turkish Bookbinding In The 15th Century, London 1993.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Habib İŞMEN

  CİLT SERBEST TASARIM VE UYGULAMA
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel klasik cilt uygulama ve tasarımındaki birikimden yararlanarak
  bugünün ihtiyaçları doğrultusunda özgün cilt tasarımları yapmaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÇIĞ, K., Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
  İŞMEN, H., Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri, MSÜ, SBE, Yayımlanmamış
  Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 1994.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Habib İŞMEN

  TÜRK KİTAP SANATLARI TARİHİ (SEMINER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel Türk ve İslam kitap sanatlarının geçmişten bugüne uzanan
  tarihsel gelişimi, görsel malzeme ile desteklenip, örnekler verilerek irdelenir.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  DERMAN, U., Türk Hat Sanatının Şaheserleri, İstanbul 1982.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430

  Dersi Veren : Prof. h.c. Uğur DERMAN

  CİLT VE KAĞIT PATOLOJİSİ
  6 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Yazı malzemesi olarak kullanılmış organik malzemeler tanıtılıp, konunun
  (restorasyon) metotları anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri :Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ELEMANT, G.W.D. Arşiv Belgelerinin Koruması Konusunda Temel Bilgiler, Cumhuriyet
  Arşiv Daire Başkanlığı, Ankara 1993.
  GAZİ,S., Kağıt Konservasyonu, İstanbul Üniversitesi, S.B.E., Yayınlanmamış Yüksek
  Lisans Tezi, İstanbul 1998.

  Dersi Veren : Öğr. Gör. Saadet GAZİ

  CİLT TASARIM VE UYGULAMA
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik Türk cilt sanatının geleneksel malzeme, renk, kompozisyon motif ve
  geleneksel tekniklerin kullanımı konuları temel alınarak tasarımlar yaptırmaktır.
  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÇIĞ, K., Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
  HALDANE, D., Islamic Bookbindings,Victoria & Albert Museum, London 1983.
  İŞMEN, H., Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri MSÜ, SBE, Yayımlanmamış
  Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 1994.
  RABY, J.-TANINDI, Z.,Turkish Bookbinding In The 15th Century, London 1993.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430.

  Dersi Veren : Öğr. Gör. İslam SEÇEN

  CİLT TASARIM VE UYGULAMA
  8 Saat/Hafta, T 4, U 4, 6 Kredi, 15 AKTS

  Amaç/İçerik : Klasik Türk cilt sanatının geleneksel malzeme, renk, kompozisyon
  geleneksel tekniklerin kullanımı konuları temel alınarak tasarımlar yaptırmaktır

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÇIĞ, K., Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
  HALDANE, D., Islamic Bookbindings,Victoria & Albert Museum, London 1983.
  İŞMEN, H., Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri MSÜ, SBE, Yayımlanmamış
  Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 1994.
  RABY, J.-TANINDI, Z.,Turkish Bookbinding In The 15th Century, London 1993.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Habib İŞMEN

  CİLT SERBEST TASARIM VE UYGULAMA
  6 Saat/Hafta, T 2, U 4, 4 Kredi, 10 AKTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel klasik cilt uygulama ve tasarımındaki birikimden yararlanarak
  bugünün ihtiyaçları doğrultusunda özgün cilt tasarımları yapmak.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  ÇIĞ, K., Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
  İŞMEN, H., Süleymaniye Kütüphanesindeki Fatih Devri Ciltleri, MSÜ, SBE, Yayımlanmamış
  Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul 1994.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430.

  Dersi Veren : Yard. Doç. Habib İŞMEN

  TÜRK KİTAP SANATLARI TARİHİ (SEMINER)
  2 Saat/Hafta, T 2, 0 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Geleneksel Türk ve İslam kitap sanatlarının geçmişten bugüne uzanan
  tarihsel gelişimi, görsel malzeme ile desteklenip, örnekler verilerek irdelenir.

  Değerlendirme Yöntemleri : Sınav değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  DERMAN, U., İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı. IRCICA Yay. İstanbul 1992.
  TANINDI, Z., “Türk Cilt Sanatı (Kitap Kapları)”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara
  1993, s. 422-430.

  Dersi Veren : Prof. h.c. Uğur DERMAN

  CİLT VE KAĞIT PATOLOJİSİ
  6 Saat/Hafta, T 4, U 2, 5 Kredi, 5 AKTS

  Amaç/İçerik : Yazı malzemesi olarak kullanılmış organik malzemeler tanıtılıp, konunun
  (konservasyon) metotları anlatılır.

  Değerlendirme Yöntemleri :Sınav/Ödev değerlendirmesi

  Önerilen Kaynaklar :
  BARROW, J.W. El Yazmaları ve Belgeler. İstanbul 1992.
  GAZİ,S., Kağıt Konservasyonu, İstanbul Üniversitesi, S.B.E., Yayınlanmamış Yüksek
  Lisans Tezi, İstanbul 1998.
  Dersi Veren : Öğr. Gör. Saadet GAZİ

Sahne sanatları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |