Bulgarca Dil Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Ankara Üniversitesi TÖMER

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bulgarca Dil Kursu - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  BULGARCA

  Neden Bulgarca?

  Bulgarca kursları öğrencilerinin büyük bir bölümünü Filibe’deki NATO Karargâhı’nda görev yapacak olan subaylar ve Bulgaristan’da iş yeri açmayı planlayan Türk iş adamları oluşturmaktadır. Bunların dışında; diplomatik görevle Bulgaristan’da bulunan Dışişleri Bakanlığı çalışanları, Bulgarca'yı unutmak istemeyen göçmenler, aileleri eski göçmenlerden olup hiç Bulgarca bilmeyenler, daha önce Rusça öğrenip aynı dil ailesinden olduğu için Bulgarca'yı da öğrenmek isteyenler de A.Ü. TÖMER Bulgarca kurslarına katılmaktadır. Bunlara ek olarak derslerine yardımcı olması amacıyla kurumumuza gelen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri de kursiyerlerimiz arasındadır.

  Derslerin Uygulanışı
  Öğrenci ile öğretmenin ve öğrenci ile öğrencinin doğrudan etkileşimine son derece elverişli U masa düzeninin kullanıldığı tüm sınıflarda DVD ve televizyon bulunmakta ve bunlar öğretim etkinliği süresince etkin olarak kullanılmaktadır. Sınıflar 5-16 kişiliktir.

  Bulgarca kursları 5 temel, 5 orta ve 3 yüksek olmak üzere toplam 12 kurdan oluşmaktadır. Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Bulgarca kurslarında diploma alan bir kursiyer,  B1 düzeyine ulaşmaktadır. Birer aylık yoğun kurlarla 12 ayda (toplam 480 saat ders), ikişer aylık normal kurlarla 24 ayda (toplam 576 saat ders) TÖMER diploması alınabilmektedir. Temel ve orta kurların sonunda birer sertifika, yüksek kurların sonunda ise, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü onaylı “TÖMER Diploması” verilmektedir.

  Seçmeci yöntemin uygulandığı TÖMER sınıflarında öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır; öğretmen yönlendirici konumda olup her öğrenci eşit düzeyde söz hakkı almakta ve ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır. Derslerde hedef dil Bulgarca kullanılmakta, dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte, bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi  üzerinde de ayrıca durulmaktadır.

   
  Genel Amaçlı Kurslar

  Genel Amaçlı Bulgarca Kurslarında Govorite li Bılgarski?, Uçebnik po Bılgarski Ezik za Çujdentsi ve Bılgarski Çzik, Bılgariya i Bılgarite adlı ders kitapları, alıştırma kitapları, ses CD’leri ve video kasetleri ile TÖMER Bulgarca Biriminin hazırlamış olduğu destekleyici ek materyaller kullanılmaktadır. Yüksek kurlarda, derslerde gazete haberlerinden de yaralanılmaktadır.

  Bulgarca derslerinde kullanılan kitapların özelliği Ortak Avrupa Çerçevesine uygun  olarak Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine eşit oranda önem veriyor olmalarıdır. Belirlenen hedefler çerçevesinde öğrenciler program başlangıcından sonuna dek her derste düzenli olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları yapmaktadırlar.

  Özel Amaçlı Kurslar
  KPDS, Mütercim-Tercümanlık sınavları gibi resmî sınavlara ve bazı özel kurumların sınavlarına yönelik kurslar talebe bağlı olarak açılmaktadır.

  Kurs Sonu Değerlendirme Sınavları
  Sertifika düzeyine denk düşen yoğun kurlarda 40, normal kurlarda 48 saatlik dersin sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel dil becerisine yönelik kur atlama sınavları yapılmaktadır. Bir beceriden başarısız öğrenci bütünleme sınavına girebilirken, birden çok beceriden başarısız olan öğrenci kur tekrarı yapmaktadır.

  Sınav yapılmayan kurslarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kura devam edebilirler.

Bulgarca ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |