Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  GENEL BİLGİ

  İleri Teknolojiler Araştırma Birimi (İTAB), Anadolu Üniversitesi bünyesinde, çağımızın bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik disiplinlerarası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine etmek ve uygulamak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.
  İTAB'ın Misyonu:

  -Üniversitemizin bilim ve teknoloji platformunun belirlenmesi

  -Disiplinlerarası projelerin üretilmesi

  -Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması

  -Teknoloji merkezine doğru yönelinmesi

  İTAB'ın Vizyonu:

  -Üniversitemizi belirlenen temel konularda mükemmeliyet merkezi konumuna getirmek,

  -Bilim ve Teknoloji alanında Türkiye?de ve Dünya?da Anadolu Üniversitesi'nin sesini duyurmaktır.

  İTAB'ın alt birimleri:

  -Nanoteknoloji Alt Birimi

  -Biyoteknoloji Alt Birimi

  -Kültürel Varlıkların Belgelenmesi Alt Birimi

  AMAÇ
  Birimin amacı, Anadolu Üniversitesi bünyesinde çağımızın bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik yapılacak disiplinlerarası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine etmek ve uygulamaya koymaktır.
  Bu amaca yönelik olarak Birimin faaliyet konuları şunlardır:

  -Oluşturulan alt birimlerden gelen öneriler kapsamında disiplinlerarası lisansüstü eğitim programlarını ilgili enstitülere önermek,

  -Ulusal ve uluslararası teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek,

  -Bilimsel ve teknolojik alanlarda ulusal ve uluslararası danışmanlık ve işbirliği yapmak

  -Fikri mülkiyet hakları konusunda araştırıcıları bilgilendirmek,

  -Öncelikle, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmak üzere, 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgelerinde girişimde bulunabilecek Üniversitemiz öğretim elemanlarını yönlendirmek ve desteklemek,

  -Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna desteklenecek öncelikli alanlar konusunda önerilerde bulunmaktır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Başlangıç Projeleri
  Nano-sensörler

  -Patlayıcı ve Yanıcı gaz sensörleri

  -Zehirli gaz sensörleri

  -Bio-kimyasal sensörler (şeker seviyesi, enzimler vb.)

  Nano-Yüzey Teknolojileri

  -Kir tutmayan yüzeyler, bakteri üremeyen yüzeyler, kendini temizleyen yüzeyler

  -Optik etkileri olan yüzeyler, Fotokromik, Fotokatalitik yüzeyler

  Enerji

  -Hidrojen enerjisi

  -Bio-dizel vb. yakıtlar

  -Rüzgar, güneş ve alternatif enerjiler

  -Enerji kalitesi

  -Enerji yalıtımı

  Nano-biyoteknoloji

  -Nano kapsüller, nano Küreler, nanoveziküler sistemler, akıllı ilaçlar, kontrollü ilaç salınım sistemleri, nano sensörler

  Yeni Projeler

  -OAO sıfır enerjili Akıllı Ekolojik Evler (Enerji)

  -Oto Sensör ve Akıllı sistemler (DPT) (Nano-sensör, Enerji)

  -Piezoelektrik Elemanlar Kullanılarak Enerji Hasatı (BAP) (Enerji)

  -Farklı ilaç etkin maddelerinin hiyaluronik asit ile enkapsülasyonu (BAP) (Nano-Biyoteknoloji Akıllı İlaçlar)

  -Protein üretim konakçısı Tetrahymena thermophila'ya katyonik lipidler ile plasmid DNA'sının etkin transfeksiyonu ve ATP bağımlı TtDNA Ligaz I homolog proteininin biyoteknolojik üretimi (TÜBİTAK)(Biyoteknoloji )

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  "Düzenli dizilmiş karbon nanotüp üretiminde kullanılmak üzere yönlendirilmiş mikroyapıya sahip Fe-katkılı alumina seramik altlıkların üretimi" başlıklı proje TÜBİTAK-CNRS İkili İşbirliği Projesi kapsamında Doç. Dr. Ender SUVACI yürütücülüğünde Fransa, Paul Sabatier Üniversitesi, CIRIMAT Araştırma Merkezi'nden Dr. Emmanuel Flahaut ve Prof. Alain Peigney ile birlikte çalışılmaktadır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Anadolu Üniversitesi Laboratuar, Merkez ve Ekipmanları
  -Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

  -Fen Fakültesi

  -Eczacılık Fakültesi

  -Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (BİBAM)


  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  İTB501         Biyoteknoloji    
  İTB503         Biyoteknoloji Labaratuvar Teknikleri I
  İTB790         Tez
  İTB791         Tez

  Seçmeli Dersler
  BİY513         İleri Hücre Fizyolojisi    
  BİY530         Bitki Doku Kültürü
  BİY531         İmmünoloji    
  BİY539         Mikrobiyal Enzimler ve Biyoteknoloji
  BİY545         İleri Biyokimya    
  BİY548         Modern Biyoteknoloji
  BİY551         Kök Hücre Biyolojisi
  BİY614         Temel Biyoinformatik
  BİY621         İleri Moleküler Genetik    
  ÇEV530        Atıkların Arıtımı için Anaerobik Biyoteknoloji    
  ÇEV616        İleri Dezenfeksiyon Teknikleri    
  FKG510        Farmakobiyoteknoloji
  FKG601        İleri Farmakognozi I    
  FKL501         Deneysel Farmakoloji    
  FKL512         Reseptör, Sinyal Transdüksiyonu ve İlaç Etkisi    
  FKL602         Moleküler Farmakoloji    
  FTK501         İleri Toksikoloji
  İTB505         Biyomalzemeler    
  İTB506         İlaç Tasarımı ve Uygulama    
  İTB507         Biyometri
  İTB508         Biyoteknolojide Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Uygu   
  İTB509         İlaç Hammaddelerinin Biyoteknolojik Üretimi
  KİM609        İleri Polimer Kimyası    
  KMH516       Gıda Teknolojisinde Fiziksel İşlemler
  KMH518       Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları    
  MAT517       Uygulamalı Matematik    
  MİM505       Ekolojik Planlama ve Tasarım
   
  2. Yarıyıl
  İTB504     Biyoteknoloji Labaratuvar Teknikleri II    
  İTB592     Seminer
  İTB790     Tez
  İTB791     Tez 

  3. Yarıyıl
  İTB790     Tez
   

Biyoteknoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |