Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  DERS LİSTESİ

  BTÖ501 - SEMİNER
  BTÖ505 - TEKNOLOJİ FELSEFESİ
  BTÖ511 - MATEMATİĞİ TEKNOLOJİ KULLANARAK ÖĞRENME VE ÖĞRETME
  BTÖ606 - ÖĞRENME NESNELERİ
  BTÖ608 - TEKNOLOJİ TABANLI PROJE YÖNETİMİ
  BTÖ612 - EĞİTİMDE BİLGİ YÖNETİMİ
  BTÖ614 - ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ TEKNOLOJİLER
  BTÖ615 - VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
  BTÖ617 - YAPILANDIRMACI ÇOKLU ORTAM ÖĞRETİM TASARIMI
  BTÖ621 - ÖĞRETİMİN TASARLANMASINDA DEĞERLENDİRME
  BTÖ800 - ÖZEL KONULAR

  DERS İÇERİKLERİ


  BTÖ501 - SEMİNER
  EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ARAŞTIRMALAR, UYGULAMALAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TARTIŞILIP SUNULMASI.

  BTÖ505 - TEKNOLOJİ FELSEFESİ
  TEKNOLOJİNİN FELSEFİ TEMELLERİ, TEKNİK VE TEKNOLOJİ FARKI, TECHNÉ KAVRAMI, TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ EPİSTEMOLOJİK, METAFİZİK VE TARİHSEL PROBLEMLER.

  BTÖ511 - MATEMATİĞİ TEKNOLOJİ KULLANARAK ÖĞRENME VE ÖĞRETME
  ÇOKLU ORTAM İHTİYAÇ ANALİZİ, ÇOKLU ORTAM TASARIMI, ARAYÜZÜ TASARIMI, ÇOKLU ORTAMDA ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME, DEĞERLENDİRME ARAÇLARI.

  BTÖ606 - ÖĞRENME NESNELERİ
  ÖĞRENME NESNELERİNİN TANIMI, ÇOKLU GÖSTERİM BİÇİMLERİ, TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME NESNELERİ, ÖĞRENME NESNELERİNİN META-DATA STANDARTLARI.

  BTÖ608 - TEKNOLOJİ TABANLI PROJE YÖNETİMİ
  BİR PROJEYİ İNCELEME YÖNTEMLERİ: PROJENİN KAPSAMI, AMAÇLARI VE UYGULAMA ŞEKLİ. KULLANILAN POLİTİKA ARAÇLARI. PROJEYİ KİM/KİMLER YÖNETİYOR/YÖNETECEK. PROJENİN FİNANSMAN DURUMU. PROJEYE DUYULAN İHTİYACIN NEDENİ. SORUNUN AÇIK OLARAK ORTAYA KONULMASI

  BTÖ612 - EĞİTİMDE BİLGİ YÖNETİMİ
  ÖRGÜT KURAMLARI VE BUNUN OKUL ORTAMINDA YÖNETİM UYGULAMALARI; ÖRGÜT GELİŞTİRME VE DÜZENLEME, DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI, TEKNOLOJİ VE ENFORMASYON YÖNETİMİ. OKULLARDAKİ ENFORMASYON SİSTEMLERİNİN ROLÜ; BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE TOPLUMSAL DÜZEYDE ENFORMASYON KULLANIMI

  BTÖ614 - ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ TEKNOLOJİLER
  TEMEL ÖĞRENME KURAM VE ANLAYIŞLARI; KURAMLARIN, GELİŞTİRİLDİKLERİ DÖNEMLERİN FELSEFİ, TOPLUMSAL, BİLİMSEL, TARİHSEL ÖZELLİKLERİ VE BU ÖZELLİKLERİN KURAMLARA YANSIYIŞI. ÖĞRENME KURAMLARININ ÖĞRETME KURAMLARINA VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNİN BİÇİMLENMESİNE

  BTÖ615 - VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
  NİTEL VE NİCEL VERİLER, ÖLÇEK GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK, NORM GELİŞTİRME, GÖRÜŞME VE GÖZLEM VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

  BTÖ617 - YAPILANDIRMACI ÇOKLU ORTAM ÖĞRETİM TASARIMI
  YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINA GÖRE ÇOKLU ORTAM TASARIM İLKELERİ. UYGULAMALAR, STRATEJİLER, ÇOKLU ORTAM SEÇİM ÖLÇÜTLERİ VE ÇOKLU ORTAM TASARIM SÜRECİ.

  BTÖ621 - ÖĞRETİMİN TASARLANMASINDA DEĞERLENDİRME
  ÖĞRETİMSEL SİSTEMLERİN TASARLANMASI SÜRECİNDEKİ AŞAMALARDA ORTAYA ÇIKAN ÖĞRETİMSELÜRÜNLERİN İŞE YARAYIP YARAMADIĞININ VE ETKİLERİNİN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ YÖNTEMLER VEİLKELER. TASARLANAN ÖĞRETİMİN DEĞERİNİN YARGILANMASI.

  BTÖ800 - ÖZEL KONULAR
  YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İHTİSAS VE UZMANLIK İSTEYEN ALANLARDA SEÇTİĞİ KONULARDA YAPILAN TEORİK ÇALIŞMALARI VE UYGULAMALARI İÇERİR.BU DERSLER FAKÜLTELERİN KENDİ ALANLARINDA UZMANLAŞMIŞ ÜYELERİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİNCE YAPILIR

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |