Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Sanat ve Tasarımda Bilgisayar I
  Araştırma Yöntemleri
  Çoklu Ortam Atölyesi
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Seminer
  Sanat ve Tasarımda Bilgisayar II
  Yüksek Lisans Araştırma Konuları
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ
   
  ZORUNLU DERSLER
   
  Seminer
  3 saat/hafta, uygulama, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Derste seçilecek bir tema çerçevesinde bilişim, tasarım ve sanat teknolojileriyle ilgili konular tartışılacaktır. Derse, gerek akademik çevrelerden gerekse iş çevrelerinden konuşmacıların davet edilmesi planlanmakta, öğrencilerin alanlarında yeni kuramsal ve teknolojik oluşumlar hakkında bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Turgay GÖKÇEN

  SANAT VE TASARIMDA BİLGİSAYAR I
  4 saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ders kapsamında ağırlıklı olarak iki boyutlu raster (pixel) tabanlı işlemler öğretilir. Bu alanda kullanılan popüler yazılımlar tanıtılır. Yazılımlar, elektronik ortamda algılama, medyalar arası kompozisyon, oluşumlar açısından gösterilir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Doç. Dr. Salih OFLUOĞLU

   
  SANAT VE TASARIMDA BİLGİSAYAR II
  4 saat/hafta, teori+uygulama, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ders kapsamında vektör tabanlı yazılımlarda geometrik modelleme ile ilgili konular detaylı olarak incelenir. İki boyutlu modellemenin yanı sıra üç boyutlu modelleme teknikleri hakkında bilgiler sunulur ve bilgisayarların tasarımdaki rolleri hakkında bilgiler verilir. Derste öğrenciler farklı CAD programlarını görme ve deneme fırsatı bulurlar.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Korhan AKBAYTOGAN
     
  Araştırma yöntemleri
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bu derste öğrenciler yüksek lisans araştırmalarında yararlanabilecekleri kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri, terminoloji ve araçlar hakkında bilgi sahibi olurlar. Çeşitli makaleler yoluyla öğrencilerin sorgulama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenir. Araştırmalarda etik kavramı detaylı bir şekilde incelenir. Ayrıca, bölümde görev alan öğretim görevlileri kendi araştırmaları ve uzmanlık alanları ile ilgili öğrencilere bilgi verirler. Bu sayede öğrenciler proje veya tezlerinde birlikte çalışabilecekleri öğretim görevlilerini tanıma şansı edinirler.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. İbrahim ATAÇ


  YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA KONULARI

  4 saat/hafta, teori, 4 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bu ders, öğrencilere üzerinde çalıştıkları araştırma veya projelerinde uzman bir öğretim görevlisiyle karşılıklı çalışma olanağı sunar. Öğrencinin spesifik çalışma alanı ile öğretim görevlilerinin uzman oldukları alanları örtüştürmeyi hedefler. Öğrenciler takip eden dönemde çalışmalarını olgunlaştırma fırsatı elde ederler.  

  Ön koşul: BS503

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. İbrahim ATAÇ, Prof. Süleyman BELEN, Doç. Dr. Salih OFLUOĞLU, Yard. Doç. Dr. Turgay GÖKÇEN, Yard. Doç. Dr. Erdem ERBAŞ, Yard. Doç. Dr. İrfan AYDIN

   
  ÇOKLU ORTAM ATÖLYESİ
  8 saat/hafta, teori, 4 kredi, 8 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Öğrencilerin çoklu ortam (multimedya) araçları ve tekniklerini kullanarak onlara verilen deneysel proje konularında tasarım problemlerini çözmeye çalışmaları ve bunlarla ilgili sunumlar gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Konuyla ilgili kaynaklar ilgili haftalarda sunulacaktır.

  Dersi Veren: Prof. Dr. İbrahim ATAÇ, Öğr. Gör. Korhan AKBAYTOGAN

  SEÇMELİ DERSLER

  WEB TASARIMI
  3 saat/hafta, teori+uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Internet ve World Wide Web hakkında temel bilgilerin sunulması, Web sayfalarının hazırlanmasında esas olan HyperText Mark-up Language (HTML) dilinin öğretimi, Web sayfalarında yer alacak olan imaj, ses ve video gibi dosya türlerinin yaratımı ve manipüle edilmesi için gerekli olan işlemlerin gösterilmesi, çeşitli HTML editörlerinin tanıtılması ve Flash ile animasyon hazırlanması bu ders kapsamında ele alınacak konulardır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Salih AKKEMİK, Öğr. Gör. Kemal ŞAHİN

  İLERİ WEB TASARIMI
  3 saat/hafta, teori+uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:   Web sayfalarına çeşitli scripting veya programlama dilleri yardımı ile interaktif özellikler eklenmesi, Web üzerinde çalışacak bir takım basit programların geliştirilmesi ve Web’de veritabanları oluşturulması gibi bir takım konulara değinilecektir. CGI/Perl, Javascript, Visual basic Script, Java ve XML incelenerek uygulamalardır. Bu ders kapsamında e-ticaret ile ilgili teknolojiler de incelenecektir.

  Ön koşul: BS 533 veya benzeri

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Mitat UYSAL

  BİLGİSAYAR ANİMASYONUNA GİRİŞ
  3 saat/hafta, teori+uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bilgisayar animasyonun temel teorisinin anlatıldığı bu derste iki boyutlu olarak masaüstü video, kuruluş ve baskı biçimlerinde modelleme, yüzey tanımlama, görüntü kaplama, ışık simülasyonu, bilgisayar grafiği alanlarında değişik teknikler araştırılır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Öğr. Gör. İrfan SAYAR

  ÜÇ BOYUTLU ANİMASYON
  3 saat/hafta, teori+uygulama, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Üç boyutlu animasyonun temel teknikleri bu derste öğrenilir. Spline temelli modelleme, obje değişimi, hiyerarşik hareketler, spline temelli yollar, görüntü kaplama, ışıklandırma simulasyonu ve algoritmik yüzey tanımlamaları gösterilir. Öğrenciler, kapatma enterpolasyonları, rotasyon, perspektif ve görme parametrelerini denetleyerek kısa animasyon sizileri hazırlarlar.

  Ön koşul: BS 501, BS 535 veya benzeri

  Değerlendirme Yöntemleri:

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Doç. Dr. Salih OFLUOĞLU

   

Yeni medya çalışmaları ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |