Bale Dansçılığı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bale Dansçılığı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Yüksek lisans öğretim programına Devlet Konservatuarı Bale Anasanat Dalı lisans mezunları ile buna eşdeğer görülen başka bir programdan mezun olmuş adaylar başvurabilirler.
 • Program tanımları
  Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Sanat Dalı Yüksek Lisans Programının amacı:  Vaganova Bale Eğitim Sisteminin analizi yoluyla  klasik bale alanında ülkemizin ihtiyacı olan öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır.

  Öğretim Üyeleri

  Doç. Efza TOPÇU (Başkan)
  Yrd. Doç. Müride AKSAN
  San. Öğr. El. Özlem AVŞAR
  San. Öğr. El. Hakan EKMEN
  Öğr. Gör. İnan MERT
  Öğr. Gör. Sabina GANİOĞLU
  Öğr. Gör.H.Serkan AYITKAN

  Öğrencilerin ders dönemlerinde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24 kredidir. Kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, tez danışmanı denetiminde;

  1- Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Sanat Dalı sınıfları için bir klasik bale dersi hazırlayarak, ilgili yönetmelik hükümlerine göre oluşturulacak bir jürinin değerlendirmesine sunarlar (Sözkonusu ders, Konservautvar’da bale öğrenimi gören öğrencilere tatbik edilmek suretiyle değerlendirmeye sunulur). Kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, izleyen yarıyılda; klasik bale konusunda (veya seçmeli dersler arasında yöneldikleri konuda) uygulama çalışmaları yaparlar.

  2- Ayrıca ‘Sanat Eseri Raporu’ niteliğinde; klasik sınıflardan biri için hazırlanmış, ait olduğu sınıfın eğitim programını içeriğine uygun, örnek bir bale dersi yazılımı veya klasik bale eğitimi ile ilgili bir konuda, yapacakları bir araştırma/incelemeyi, ilgili yönetmelik hükümlerine göre oluşturulacak jürinin değerlendirmesine sunarlar.


  DERS İÇERİKLERİ

  BLE 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  BLE 671 Metodik Pratik I
  Klasik bale tekniğinin uygulamalı analizi. Yukarıda ifade edilen ders içeriği; programı alan öğrencilere, hareketi, kendi vücutlarında hissettirip, tüm adalelerin doğru bir şekilde nasıl çalışmaları gerektiğini öğretir. (Kol, bacak, ayak, sırt, baş, boyun, v.b.)

  BLE 672 Metodik Pratik II
  Klasik bale tekniğinin uygulamalı analizi. Yukarıda ifade edilen ders içeriği; programı alan öğrencilere, hareketi, kendi vücutlarında hissettirip, tüm adalelerin doğru bir şekilde nasıl çalışmaları gerektiğini öğretir. (Kol, bacak, ayak, sırt, baş, boyun, v.b.)

  BLE 673 Metodik Teori I
  Klasik bale tekniği analizi. Bale eğitimi süresi içinde uygulanan müfredat programının içeriğini inceler, teknik olarak nasıl uygulanması gerektiğini ve müzik tempoları ile nasıl birleştirilmesi gerektiğini öğretir.

  BLE 674 Metodik Teori II
  Klasik bale tekniği analizi. Bale eğitimi süresi içinde uygulanan müfredat programının içeriğini inceler, teknik olarak nasıl uygulanması gerektiğini ve müzik tempoları ile nasıl birleştirilmesi gerektiğini öğretir.

  BLE 675 Pas de deux I
  İki dansçının birlikte (bay, bayan) dans edebilme tekniği. Erkek dansçının partnerine nasıl destek olacağını, nasıl kaldıracağını, nasıl döndüreceğini, bayan dansçının da, kendi vücudunu eşine yük vermeden nasıl kullanacağını öğretir.

  BLE 676 Pas de deux II
  İki dansçının birlikte (bay, bayan) dans edebilme tekniği. Erkek dansçının partnerine nasıl destek olacağını, nasıl kaldıracağını, nasıl döndüreceğini, bayan dansçının da, kendi vücudunu eşine yük vermeden nasıl kullanacağını öğretir.

  BLE 677 Karakter I
  Dünya ulusal danslarının tekniğini, tavırlarının farklılığını, müzikal özelliklerini öğretir. (Czardas, Mazurka, Polonaise, v.b.)

  BLE 678 Karakter II
  Dünya ulusal danslarının tekniğini, tavırlarının farklılığını, müzikal özelliklerini öğretir. (Czardas, Mazurka, Polonaise, v.b.)

  BLE 679 Klasik Repertuar I
  Uluslararası bale repertuarında yer alan tüm eserlerin; artistik, ve yapısal farklılıklarını inceler ve öğretir. (Kuğu Gölü, Uyuyan güzel, Fındıkkıran, Giselle, v.b.)

  BLE 680 Klasik Repertuar II
  Uluslararası bale repertuarında yer alan tüm eserlerin; artistik, ve yapısal farklılıklarını inceler ve öğretir. (Kuğu Gölü, Uyuyan güzel, Fındıkkıran, Giselle, v.b.)

  BLE 681 Eşlikli Bale Teorisi I
  Derslerde öğrenilen sistemin, piyano eşlikçisi ile birlikte ortak uygulanması.

  BLE 682 Eşlikli Bale Teorisi II
  Derslerde öğrenilen sistemin, piyano eşlikçisi ile birlikte ortak uygulanması.

  BLE 683 Eğitim Psikolojisi
  Öğrenme ve öğretme süreçlerinin öğretilmesi, öğrenmeyi etkileyen faktörlerin incelenmesi, kalıcı ve sağlıklı öğrenmeyi sağlayacak ortamların nasıl geliştirileceği öğretilir.

  BLE 684 Anatomi
  Bale eğitimi verecek elemanların, insan anatomisi bilgisine dayanarak, öğrencilerin sağlıklı adale gelişimlerini temin etmelerini ve sakatlanmalara karşı alınması gereken önlemleri öğretir.

  BLE 685 Uygarlık Tarihi I
  Başlangıcından günümüze kadar insan toplumlarının geçirdiği aşamalar, bu süreçlerde etkili olan bilimsel, düşünsel ve sanatsal akımlar öğretilir.

  BLE 686 Uygarlık Tarihi II
  Başlangıcından günümüze kadar insan toplumlarının geçirdiği aşamalar, bu süreçlerde etkili olan bilimsel, düşünsel ve sanatsal akımlar öğretilir.

  BLE 687 Seminer
  Seminerler; bale sanatının, akademik, teknik, artistik bakımlardan gelişimi, sorunları v.b. konuları içerir.

Dans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |