Bale Dansçılığı Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bale Dansçılığı Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  BALE DANSÇILIĞI DOKTORA PROGRAMI


  1-Programa devam eden öğrencilerin, en az 26 kredilik 7 ders yükünü başarıyla tamamlamaları gerekir.

  2- Kredilerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, izleyen yarıyılda, Klasik Bale konusunda (veya seçmeli meslek dersleri arasından yöneldikleri konuda) uygulama çalışmaları yaparlar.

  3- Sanatta Yeterlik Sınavı; eğitim dönemi sürecinde işlenen eğitim programı içeriğine uygun olarak hazırlanmış bir dersin, Bale Anasanat Dalı öğretim elemanlarından oluşturulacak bir jürinin değerlendirmesine sunulması yoluyla yapılır (Sözkonusu ders, Konservatuvar’da Bale öğrenimi gören öğrencilere tatbik edilmek suretiyle jüriye sunulur).

  4- Kredilerini ve uygulamalarını tamamlayarak sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, tez danışmanı yönetiminde bir ‘Sanatta Yeterlik Tezi’ hazırlamaları zorunludur

  DERS İÇERİKLERİ

  BLE 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  BLE 701 Klasik Bale Terminolojisi I
  Uluslararası bale dans dünyasında Fransızca olarak uygulanan Bale Terminolojisi. Tüm adımların hareketlerin anlamları ve üç büyük ekolün (Fransız, İtalyan, Rus) farklılıklarını, uygulama yöntemlerini kapsar.

  BLE 702 Klasik Bale Terminolojisi II
  Uluslararası baledans dünyasında Fransızca olarak uygulanan Bale Terminolojisi. Tüm adımların hareketlerin anlamları ve üç büyük ekolün (Fransız, İtalyan, Rus) farklılıklarını, uygulama yöntemlerini kapsar.

  BLE 703 Bale ve Vücut Mekaniği I
  Bale adımlarının icrası sırasında, vücudun hangi adalelerinin, nasıl çalıştığı, etkileştiği ve sakatlıklardan korunmak için ne şekilde çalıştırılmaları gerektiği konularını kapsar.

  BLE 704 Bale ve Vücut Mekaniği II
  Bale adımlarının icrası sırasında, vücudun hangi adalelerinin, nasıl çalıştığı, etkileştiği ve sakatlıklardan korunmak için ne şekilde çalıştırılmaları gerektiği konularını kapsar.

  BLE 705 Metodik Teori I
  Yüksek Lisans Programı'nda.üzerinde çalışılmaya başlanan; "Klasik bale eğitim sistemi"nin; yüksek sınıflarda uygulanan programının incelenmesi/ analizini kapsar.

  BLE 706 Metodik Teori II
  Yüksek Lisans Programı'nda.üzerinde çalışılmaya başlanan; "Klasik bale eğitim sistemi"nin; yüksek sınıflarda uygulanan programının incelenmesi/ analizini kapsar.

  BLE 707 Metodik Pratik I
  Bu başlık altında: "metodik teori" dersi kapsamında yer alan, bale hareketlerinin; öğrenciye öğretilmesi sürecinde uyulması, öğrenciye aktarılması, gereken kurallar ve teknikler incelenir ve uygulanır.

  BLE 708 Metodik Pratik II
  Bu başlık altında: "metodik teori" dersi kapsamında yer alan, bale hareketlerinin; öğrenciye öğretilmesi sürecinde uyulması, öğrenciye aktarılması, gereken kurallar ve teknikler incelenir ve uygulanır.

  BLE 709 Balenin Tarihsel Gelişim Evreleri I
  İlkel çağlardan başlayarak; dansın gelişimi, evrensel dans anlayışı, deneysel dans, klasik ve romantik devirde bale konularını içerir.

  BLE 710 Balenin Tarihsel Gelişim Evreleri II
  İlkel çağlardan başlayarak; dansın gelişimi, evrensel dans anlayışı, deneysel dans, klasik ve romantik devirde bale konularını içerir.

  BLE 711 Pas de deux Eğitim Programı Analizi I
  Bale eğitimi süreci içinde yer alan, Pas de deux (ikili dans) eğitim programının; aşamaları ve öğretim sürecinde uyulması, öğrenciye aktarılması gereken kurallar ve teknikleri kapsar.

  BLE 712 Pas de deux Eğitim Programı Analizi II
  Bale eğitimi süreci içinde yer alan, Pas de deux (ikili dans) eğitim programının; aşamaları ve öğretim sürecinde uyulması, öğrenciye aktarılması gereken kurallar ve teknikleri kapsar.

  BLE 713 Karakter Dansları Eğitim Programı Analizi I
  Bale eğitimi süreci içinde yer alan, Karakter dansları eğitim programının; içeriğinin incelenmesi ve nasıl uygulanması gerektiği konularını kapsar.

  BLE 714 Karakter Dansları Eğitim Programı Analizi II
  Bale eğitimi süreci içinde yer alan, Karakter dansları eğitim programının; içeriğinin incelenmesi ve nasıl uygulanması gerektiği konularını kapsar.

  BLE 715 Repertuar Analizi I
  Klasik bale repertuarında yer alan eserlerin özellikleri ve farklılıkları incelenerek, eser çalışmalarında bu unsurların, bale dansçısına/ öğrencisine nasıl aktarılacağı, uygulatılacağı konularını kapsar.

  BLE 716 Repertuar Analizi II
  Klasik bale repertuarında yer alan eserlerin özellikleri ve farklılıkları incelenerek, eser çalışmalarında bu unsurların, bale dansçısına/ öğrencisine nasıl aktarılacağı, uygulatılacağı konularını kapsar.

  BLE 717 Müzik Teori ve Analiz I
  Müzik teorisi ve analiz dersinin kapsadığı konular: a)Ölçü bilgileri, nota birimi, birim süresi. b)Gürlük/ nüans terimleri. c)Kuramsal ve uygulamalı biçim bilgisi (motif, cümle, dönem) Bu bilgiler kuramsal ve uygulamalı olarak, konu ile ilgili müzikler üzerinde örneklerin analizi yoluyla işlenir. 2. Yarıyılda müzikler, tanınmış bale eserleri arasından seçilir. Eğitim sürecinde; nota inceleyerek ve müzik dinleyerek analiz yapma becerisi kazandırılır.

  BLE 718 Müzik Teori ve Analiz II
  Müzik teorisi ve analiz dersinin kapsadığı konular. a) Ölçü bilgileri, nota birimi, birim süresi. b) Gürlük/ nüans terimleri. c) Kuramsal ve uygulamalı biçim bilgisi (motif, cümle, dönem) Bu bilgiler kuramsal ve uygulamalı olarak, konu ile ilgili müzikler üzerinde örneklerin analizi yoluyla işlenir. 2. Yarıyılda müzikler, tanınmış bale eserleri arasından seçilir. Eğitim sürecinde; nota inceleyerek ve müzik dinleyerek analiz yapma becerisi kazandırılır.

Dans ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |