Ulaştırma Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Ulaştırma Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır. Başvuracak öğrencilerin Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Ulaştırma Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi

  Demiryolu Üstyapısı ile İlgili Özel Konular    
  Pavement Management Systems    
  Uzmanlık Alan Dersi
  Fuzzy Logic Modelling in Engineering
  Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
  Simulation Models for Transportation Applications
  Yol Yüzey Özellikleri
  Trafik Akım Kuramları
  Uzmanlık Alan Dersi
  Multiple Criteria Decision Making    
  Fuzzy Logic Modelling in Engineering    
  Project Appraisal and Investment Criteria in Developing Country    
  İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentetikler    
  Viskoelastisite   

  Ders İçerikleri

  Demiryolu Üstyapısı ile İlgili Özel Konular    
  - Demiryolu üstyapısında bakım hizmetlerinin tanımlanması,
   -Bakım programının düzenlenmesi,
  - Bakım maliyetinin saptanması için önerilecek yöntemler (onarım+yenileme) ve yapım maliyeti ile karşılaştırılması,
   -Uzun kaynaklı raylar,
  - Üstyapı elemanlarının genel özellikleri,
  - Kentiçi hafif raylı sistemlerin üstyapıları (tramvay, hafif metro, metro üstyapıları),
  - Balastsız üstyapı tipleri ve özellikleri,
  - Balastlı ve balastsız üstyapının karşılaştırılması,
  - Geleneksel demiryolları ile yüksek hızlı demiryollarının üstyapılarının karşılaştırılması,
  - Farklı üstyapıların döşenmesi,
  - Demiryolu üstyapısında çevre etkilerini (gürültü, titreşim vb.) azaltmaya yönelik önlemler.

  Pavement Management Systems (Üstyapı Yönetim Sistemleri)
  Üstyapı Yönetim Sistemi; ÜYS (Giriş, Sistem Metodolojisinin Özelliği ve Uygulanabilirliği)
  -ÜYS Veri Gereksinimleri (Üstyapı Performansı, Üstyapı Yapı Kapasitesi Değerlendirmesi)
  -Üstyapı Bozulma Değerlendirmesi, Üstyapı Güvenlik Değerlendirmesi
  -Veri Tabanı Yönetimi, Üstyapı Ağının Mevcut Durumu
  -Mevcut ve Gelecekteki Gereksinimlerin Saptanması, Öncelikli İyileştirme ve Bakım Programları
  -Üstyapı Bozulması Tahmin Modelleri
  -Gereksinimleri Saptanması, İyileştirme ve Bakım Stratejileri
  -Öncelikli İyileştirme ve Bakım Programları
  -Proje Düzeyinde Tasarım (Üstyapı Tasarımının Çerçevesi, Fiziksel Tasarım Girdileri-ÜYS nde Değişkenlik, Güvenilirlik ve Risk, Alternatif Tasarım Stratejisi Üretme-İyileştirme Tasarımı, Optimum Tasarım Stratejisi Seçimi-ÜYS nin Uygulanması, Yapım-Bakım, Araştırma Yönetimi-Çalışma Sistemleri ile İlgili Örnekler...    

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Fuzzy Logic Modelling in Engineering (Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi)
  Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler ve Karaktaristik Değerleri; Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; Bulanıklaştırma; Bulanık Küme İşlemleri, Veleme, Veyalama ve Değilleme, Bulanık İlişkiler; Bulanık Matematik, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme; Bulanık Mantık Önermeleri, Öncüller, Soncullar, Çıkarımlar; Durulaştırma, Bulanık Kurallar ve Sistemler; Uygulamalar.

  Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri

  Giriş: Rastlantı değişkenleri, olasılık dağılımları ve yoğunlukları, çok boyutlu rastlantı değişkenleri, rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, koşullu dağılımlar, beklenen değer ve momentler, çeşitli dağılım fonksiyonları. Moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar, büyük sayılar yasası ve merkezi limit kuramı. Rastlantı süreçleri, sınıflandırılması, temel tanımlar, durağan süreçler ve ergodiklik kavramı. Markov, Poisson, Wiener süreçleri. Raslantısal türev ve integral. Güç spektrumu kavramları.

  Simulation Models for Transportation Applications (Ulaştırma Uygulamları için Simülasyon)
  Simülasyona giriş (tanımlar ve prensipler); simülasyon modeli geliştirme metodu; simülasyon verilerinin istatistik analizi; kapasite analizi simülasyon modelleri (kavramlar ve tanımlar); sinyal zamanlaması modelleri (temel kavramlar); HCS, SIDRA ve Synchro programları; Transyt 7-F, PASSER ve SimTraffic programları; simülasyon modellerinin karşılaştırılması.; ulaşım planlaması modelleri (temel kavramlar); TransCAD, TP+ ve QRS II programları.

  Yol Yüzey Özellikleri
  Yol Yüzey Özelliklerinin Genel Tanımı,Enine ve Boyuna Geometrik Düzgünlüğün Belirlenmesi ve Etkilediği Performans Özellikleri
  -Yol Yüzey Dokusunun Tanımı:Megadoku, Makrodoku,Mikrodoku ve Bunların Üstyapı Performansı Üzerindeki Etkileri
  -Geometrik Düzgünlüğün Ölçümü,Geometrik Düzgünlük ile İlgili Uluslararası Şartnameler
  -Yol Yüzey Dokusu:Megadoku,Makrodoku,Mikrodoku Ölçümü,Yol Yüzey Dokusu ile İlgili Uluslar arası Şartnameler
  -Yol Yüzey Özelliklerinin Karayolu Güvenliği Üzerindeki Etkileri
  -Yol Yüzey Özelliklerinin Sürüş Konforu Üzerindeki Etkileri
  -Yol Yüzey Özelliklerinin Çevre Üzerindeki Etkileri
  -Yol Yüzey Özelliklerinin Maliyet Üzerindeki Etkileri
  -Yol Yüzeyi Geometrik Düzgünlüğü ile İlgili Uluslar arası Deneysel Çalışmalar,Uluslararası Geometrik Düzgünlük İndeksinin (IRI) Belirlenmesi
  -Yol Yüzey Dokusu ve Kayma Direnci Ölçüm Sistemlerinin Harmonizasyonu,Uluslararası Kayma Direnci İndeksinin (IFI) Belirlenmesi
  -Mevcut Üstyapı Yüzeylerinin İyileştirilme Yöntemleri,Yol Yüzey Özellikleri Açısından Yeni Üstyapı Tipleri
  -Yol Yüzey Özelliklerinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi,Geleceğe Yönelik Yapılan ve Yapılacak Araştırmaların İncelenmesi...

  Trafik Akım Kuramları
  - Giriş
  - Trafik akımının istatiktik özellikleri ve dağılımları
  - Trafik akımının temel bağıntıları
  - Akım modelleri
  - Kaba (makro) bağıntılar
  - Hidrodinamik ve kinematik kuram Şok dalgası çözümlemesi ve akım dalgaları
  - Küme yayılması
  - İnce (micro) bağıntılar
  - Önderi izleme kuramı
  - Doğrusal olmayan kuramlar
  - Kuyruk kuramı
  - Eğitimli (akıllı) trafik uygulamaları...

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Multiple Criteria Decision Making (Çok Amaçlı Karar Verme)
  Bu ders çok amaçlı karar vermenin temellerini incelemeye yöneliktir: Çok Amaçlı Karar Verme Bilimine Giriş, Karar verme Problemlerinin modellemesi, ELECTRE Yöntemi ,Hedef Programlaması, Etkileşimli Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleri, Geoffrian & Dyer Yöntemi,STEM, Değişen Hedef Yöntemi, Zionts & Wallenius Yöntemi, Daralan Koniler Yöntemi , Etkileşimli Uzlaşık Programlama...

  Fuzzy Logic Modelling in Engineering (Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi)

  Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler ve Karaktaristik Değerleri; Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; Bulanıklaştırma; Bulanık Küme İşlemleri, Veleme, Veyalama ve Değilleme, Bulanık İlişkiler; Bulanık Matematik, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme; Bulanık Mantık Önermeleri, Öncüller, Soncullar, Çıkarımlar; Durulaştırma, Bulanık Kurallar ve Sistemler; Uygulamalar.

  Project Appraisal and Investment Criteria in Developing Country(Gelişmekte Olan Ülkelerde Proje Değerlendirmesi ve Fizibilite)

  Yatırım analizi kavramı, sermayenin sosyal marjinal üretkenliği, sermayenin yatırım kriterleri, zaman serisi kriterleri, proje analizinde Little-marlis metodu, Direkt fayda ve maliyet analizinde UNIDO yaklaşımı, Gölge fiyat oranları, gölge yatırım maliyeti, indirgeme oranı, duyarlılık ve risk analizi, gelir dağılımı, projelerin etkisi, tasarruf ve gelir dağılımları, Ulusal ekonomik göstergeler, girdi - çıktı analizi yaklaşımında kur hesabı, Bazı ulusal göstergelerin analizi, proje analizinde değer kavramı, dünya fiyatları ve dinamik etkisi

  İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentetikler    
  • Geosentetiklerin tarihi ve gelişmesi,
  • Üretim teknolojisi,
  • Geosentetiklerin geometrik, fiziksel, mekanik, kimyasal ve hidrolik özellikleri,
  • Projelendirme ve uygulama,
  • Deniz ve akarsu kıyı ve yatak koruması,
  • Karayolu ve demiryolları,
  • Donatılı zemin,
  • Drenaj,
  • Katıatık sahalarında şilte ve örtü sistemleri.

  Viskoelastisite    
  Giriş, malzemelerin mekanik davranışlarına genel bakış. Sünme ve gevşeme deneyleri. Elastik geri dönüş. Lineer viskoelastisite ve süperpozisyon ilkesi. Lineer viskoelastik davranışın entegral gösterimi. Kısa karmaşık fonksiyonlar teorisi. Rezidü hesabı. Laplace ve Ters Laplace dönüşümleri. Lineer viskoelastisitedeki reolojik modeller ve uygulamaları. Tekrarlı yüklemeler altında malzemelerin zamana bağlı davranışları, reolojik modellerle uygulanması. Metallerin ve betonun zamana bağlı davranışları. Üç boyutlu lineer viskoelastik gerilme hali ve reolojik modeller göz önüne alınarak malzemelerin üç eksenli gerilme halinde malzeme fonksiyonlarının elde edilmesi ve uygulamalarıİnşaat mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |