Home > Doktora Programları > Sağlık Bilimleri > Etimesgut > Tıbbi Biyoloji Doktora Programı - Etimesgut - Ankara

Tıbbi Biyoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Başkent Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tıbbi Biyoloji Doktora Programı - Kurumda - Etimesgut - Ankara

 • Program tanımları
  TIBBİ BİYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI


  DERS LİSTESİ


  SABE601     BİYOİSTATİSTİK                 
  SABE602     ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ                 
  TIB601        MOLEKÜLER GENETİK I             
  TIB602        MOLEKÜLER GENETİK II                 
  TIB603       GENOM ANALİZ YÖNTEMLERİ       
  TIB604       GENOM ANALİZ YÖNTEMLERİ UYGULAMA       
  TIB605       HÜCRE MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ       
  TIB606       HASTALIKLARIN GENETİK TEMELLERİ       
  TIB607       SEMİNER I                 
  TIB608       SEMİNER II       
  TIB609       BAKTERİ VE VİRÜS BİYOLOJİSİ       
  TIB610       KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ             
  TIB611       LABORATUVAR ÖZEL ÇALIŞMALARI             
  TIB612       HASTALIKLARIN MOLEKÜLER TEMELLERİ
  TIB613       MUTASYONLAR
  TIB614       REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ       
  TIB615       SEMİNER III       
  TIB616       SEMİNER IV       
  TIB617       İNSAN GENOM PROJESİ VE GÜNCEL KONULAR
  TIB618       PROTEOMİKS       
  TIB619       İMMÜNOGENETİK                 
  TIB620       BİYOMOLEKÜL METABOLİZMASI       
  TIB621       GEN TRANSFERİ VE MEKANİZMALARI                 
  TIB622       BİYOETİK       
  TIB699       TEZ ÇALIŞMASI      


  DERS KAPSAMLARI

  TIB 601 Moleküler Genetik I :
  Genetik materyalin genel özellikleri, DNA’nın replikasyonu, transkripsiyonu, translasyon, prokaryot ve ökaryot genel gen yapısı, promotor-enhancer kavramları.

  TIB 602 Moleküler Genetik II :

  Post transkripsiyonel ve translasyonel modifikasyonlar, gen regülasyonları, gen ifadelenmesinin kontrolü.

  TIB 603 Genom Analiz Yöntemleri:
  Genom analizinde ve yeni genlerin tanımlanmasında kullanılan yöntemler ve gen hartitalanması.

  TIB 604 Genom Analiz Yöntemleri Uygulama:

  Moleküler biyolojik yöntemlere yönelik laboratuvar uygulamaları.

  TIB 605 Hücre Moleküler Biyolojisi :

  Hücre organellerine moleküler yaklaşımlar.

  TIB 606 Hastalıkların Genetik Temelleri :

  Kromozomal mutasyonlar ve mekanizmaları, genetik kavramlar, kalıtım kalıpları.

  TIB 609 Bakteri ve Virus Biyolojisi :
  Bakteri ve virüslerin moleküler genetik alanındaki kullanımı.

  TIB 610 Kanserin Moleküler Temelleri :
  Onkogen, protoonkogen, tümör süpresör genler.

  TIB 611 Laboratuvar Özel Çalışmaları :
  Öğrencinin kendi hazırladığı bir projeyi yürütmesi ve sonuçlandırması.

  TIB 612 Hastalıkların Moleküler Temelleri :

  Kalıtsal hastalıklarda rol oynayan temel mekanizmalar.

  TIB 613 Mutasyonlar :

  Mutasyon mekanizmaları ve tipleri.

  TIB 614 Rekombinant DNA Teknolojisi :
  Genetik mühendisliği ve gen tedavisi.

  TIB 617 İnsan Genom Projesi ve Güncel Konular :
  İnsan genom projesinin tamamlanması ile birlikte ortaya çıkan bilgilerin değerlendirilmesi, beraberinde getirdiği etik ve hukuki sorunlar.

  TIB 618 Proteomiks:
  Proteinlerin işlevlerinin aydınlatılması için izlenen yollar ve kullanılan yöntemler.

  TIB 619 İmmünogenetik :
  Organizmanın bağışıklık sisteminde rol oynayan genler ve bu genlere özel yeniden düzenlenmelerin işlevdeki rolü.

  TIB 620 Biyomolekül Metabolizması:
  DNA, RNA, protein gibi biyomoleküllerin yapım ve yıkım yolları, işlevselliğe yönelik metabolizmaları.

  TIB 621 Gen Transferi ve Mekanizmaları :

  Prokaryot ve ökaryotlarda gen aktarımı teknolojileri.

  TIB 622 Biyoetik :
  Biyolojik materyal ile çalışmalarda etik yaklaşımlar.

  SABE 601 Biyoistatistik

  SABE 602 Araştırma Teknikleri

Sağlık Bilimleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |