Home > Yüksek Lisans Programları > Sosyal Bilimler > Çankaya > Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı - Çankaya - Ankara

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına üniversitelerin dört yıllık yüksek lisans programlarını tamamlayanlar ve H. Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği koşullarına uygun olanlar başvurabilirler. sosyal Hizmet Anabilim Dalı dışından başvurup, giriş sınavını kazananlardan, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları gerekmektedir.
 • Program tanımları
  Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

  Bilimsel Hazırlık Programı


  Dersler
  SHO 501 Sosyal Hizmetin Temelleri ve Felsefesi
  SHO 502 Sosyal Hizmet Alanları
  SHO 503 Sosyal Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler
  SHO 504 Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem ve Kayıt Tutma
  SHO 505 Rapor Yazma
  SHO 506 Sosyal Hizmet Kuramı

  DERS İÇERİKLERİ
  SHO 501 Sosyal Hizmetin Temelleri ve Felsefesi
  Sosyal hizmetin tanımı ve temel kavramları. Sosyal hizmetin tarihsel gelişimi. Sosyal hizmet eğitiminde temel yaklaşımlar. Sosyal hizmetin özel nitelikleri, felsefi temeli, temel ilkeleri, değerleri ve bunların meslek uygulamasındaki kullanımı. Mesleki ve sosyal değerler arasındaki ilişkiler. Mesleki kimlik ve sosyal hizmet uzmanı.

  SHO 502 Sosyal Hizmet Alanları
  Dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanları. Uygulamanın odağında yer alan sosyal sorun, sosyal hizmet mesleği ve haklar perspektifi içinde mevcut politika, program ve hizmetlerin değerlendirilmesi. Uygulama alanlarında sosyal hizmet mesleğinin rol ve işlevleri.

  SHO 503 Sosyal Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemeler
  Mevzuatın sosyal hizmetlere ilişkin hükümlerinin öğretilmesi. Politikaların ve doğrudan uygulamaların en önemli temeli olan mevzuatın haklar perspektifi içinde eleştirel bir yaklaşımla incelenmesi.

  SHO 504 Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem ve Kayıt Tutma
  Sosyal hizmet ortamlarını ziyaret yoluyla tanıma, mesleki kayıt sistemlerinin incelenmesi, sosyal hizmet uygulamalarının gözlenmesi, anahtar kişilerle görüşme.

  SHO 505 Rapor Yazma
  Bilimsel çalışmalar için alanyazın taraması, rapor hazırlanması ve sunuş kurallarının öğrenilmesi ve bilimsel çalışma örneklerinin hazırlanması.

  SHO 506 Sosyal Hizmet Kuramı
  Genelci anlayış doğrultusunda sosyal hizmetin kuramsal temelleri ve uygulaması, sosyal hizmetin müdahale düzeyleri ve sosyal hizmetin işlev ve rolleri, sosyal hizmet uygulamasının aşamaları.


  DERS LİSTESİ
  Özel Konular
  Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları
  Nitel ve Nicel Araştırma
  Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi
  Sosyal Hizmet Semineri
  Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I
  Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II
  Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları ve Hizmetler
  Psikiyatrik Sosyal Hizmet
  Tıbbi Sosyal Hizmet 
  Ailelerle Sosyal Hizmet
  Karşılaştırmalı Aile Politikaları ve Hizmetler
  Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet
  Aile Kuramları
  Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
  Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Hizmetler     
  Kanser ve Sosyal Hizmet
  Çocuk İhmali ve İstismarı ve Sosyal Hizmet             
  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Sosyal Hizmet             
  Ailede Şiddet ve Sosyal Hizmet
  Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet
  Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hiz. Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hiz.
  Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet
  Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet   
  Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ve Sosyal Hizmet
  Kur Tanımları

  DERS İÇERİKLERİ

  SHO 600 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin uzmanlık isteyen alanlarda yapacağı çalışmaları içerir ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretim üye ve görevlerince verilir.

  SHO 601 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları
  Sosyal hizmet uygulamasında çağdaş kuramlar ve yaklaşımlar ve genelci sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 602 Nitel ve Nicel Araştırma
  Nitel ve nicel araştırmalarda temel esaslar ve teknikler ve sosyal hizmette kullanımı.

  SHO 603 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Yönetimi
  Sosyal politika kavramı ve sosyal hizmet ilişkisi; sosyal refah alanının düzenlenmesi ve işleyişinde planlama ve yönetime ilişkin kuram ve uygulama modelleri.

  SHO 604 Sosyal Hizmet Semineri
  Öğrencinin kişisel ilgisine bağlı olarak sosyal hizmet uygulamalarının ve yaklaşımlarının incelenmesi; öğrenciler tarafından hazırlanan proje veya seminer raporlarının sınıf içinde tartışılması.

  SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I
  Öğrenciler seçtikleri yoğunlaşma alanlarının birinde sosyal hizmet uygulamasını bir öğretim sorumlusunun yönetimi altında uygun görülen bir sosyal hizmet kuruluşunda/ortamında yaparlar. Bu uygulama haftada bir gün olarak düzenlenmiştir.

  SHO 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II
  Öğrenciler seçtikleri yoğunlaşma alanlarının birinde sosyal hizmet uygulamasını bir öğretim sorumlusunun yönetimi altında uygun görülen bir sosyal hizmet kuruluşunda/ortamında yaparlar. Bu uygulama haftada bir gün olarak düzenlenmiştir.

  SHO 607 Karşılaştırmalı Sağlık Politikaları ve Hizmetler
  Sağlık hizmetlerinin verildiği örgütsel yapı, yönetimi, organizasyonu seçilen uluslar arası sistemler çerçevesinde karşılaştırmalı sağlık politikaları ve sağlık mevzuatı. Teknolojinin, özellikle bilgi teknolojisinin tıbbi bakım üzerindeki etkisi.

  SHO 608 Psikiyatrik Sosyal Hizmet
  Psikiyatrik sosyal hizmet ve kapsamı, önemi, tarihsel gelişimi. Ruh sağlığı alanında biyopsikososyal ve kültürel faktörler. Psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları ve ekip çalışması. Örnek vakaların tartışılması.

  SHO 609 Tıbbi Sosyal Hizmet
  Tıbbi sosyal hizmet ve kapsamı, önemi, tarihsel gelişimi. Tıbbi sosyal hizmet uygulamaları ve ekip çalışması. Örnek vakaların tartışılması

  SHO 610 Ailelerle Sosyal Hizmet
  Değişen toplumda aile, ailenin yaşam döngüsü, ailelerin karşılaştığı sorunlar ve ailelerle sosyal hizmet uygulaması.

  SHO 611 Karşılaştırmalı Aile Politikaları ve Hizmetler
  Ailelere yönelik hizmetlerin verildiği örgütsel yapı, yönetimi, organizasyonu seçilen uluslar arası sistemler çerçevesinde karşılaştırmalı aile politikaları ve aile mevzuatı. Teknolojinin, özellikle bilgi teknolojisinin aile politikaları ve hizmetler üzerindeki etkisi.

  SHO 612 Çocuk ve Gençlerle Sosyal Hizmet
  Toplumsal değişme sürecinde çocuk ve gençlerin gereksinimleri, sorunları ve sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 613 Aile Kuramları
  Tarihsel süreç içinde aile ile yapılan çalışmalarda kullanılan kuramlar ve yaklaşımlar.

  SHO 614 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
  Disiplinlerarası yaklaşım ve çalışmalar çerçevesinde madde bağımlılığı ve sosyal hizmet müdahalesi

  SHO 615 Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Politikaları ve Hizmetler
  Çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin verildiği örgütsel yapı, yönetimi, organizasyonu seçilen uluslar arası sistemler çerçevesinde karşılaştırmalı çocuk ve gençlere yönelik politikalar ve mevzuat. Teknolojinin, özellikle bilgi teknolojisinin çocuk ve gençlik politikaları ve hizmetler üzerindeki etkisi.

  SHO 616 Kanser ve Sosyal Hizmet
  Kanser ve psikososyal boyutu, kanserli birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 617 Çocuk İhmali ve İstismarı ve Sosyal Hizmet
  İhmal ve istismar kavramı ve kapsamı; çocuk üzerindeki etkileri ve sosyal hizmet uygulaması

  SHO 618 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Sosyal Hizmet
  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve AIDS, psikososyal boyutu, damgalama, ve sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 620 Ailede Şiddet ve Sosyal Hizmet
  Ailede şiddet, toplumsal ve kültürel boyutları. Kadına, çocuğa ve erkeğe yönelik şiddet. Şiddetin boyutları ve sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 622 Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmet
  Yoksulluk, sosyoekonomik göstergeleri, aile üzerindeki etkileri, yoksullukla baş etme yolları, sosyal hizmet program ve uygulamaları.

  SHO 624 Parçalanmış Aileler ve Sosyal Hizmet
  Parçalanmış aileler, çocuk ve eşler üzerindeki etkisi ve sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 626 Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet
  Sokak çocukları, toplumsal ve ekonomik değişmelerin etkileri, sokak çocuklarına yönelik hizmetler ve sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 628 Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmet
  Korunmaya muhtaç çocuk, tedbir kararının alınması, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetler ve sosyal hizmet müdahalesi.

  SHO 632 Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar ve Sosyal Hizmet
  Kanunla ihtilafa düşen çocuklar, nedenler, kanunla ihtilafa düşen çocuklara yönelik hizmetler ve sosyal hizmet müdahalesi.

Sosyal Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |