Matematik Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - I217

Home>Yüksek Lisans Programları>Matematik,Uygulamalı Matematik>Maltepe>Matematik Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul
 
Matematik Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Matematik Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Matematik,Uygulamalı Matematik Yüksek Lisans Programları:
Matematik Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul Matematik Yüksek Lisans Programı - Maltepe - İstanbul
Program Tanımları:
MATEMATİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS PROGRAMI

1. YARIYIL
Seminer
Seçmeli Dersler

2. YARIYIL
Seçmeli Dersler

3. YARIYIL
Tez çalışma Raporu

4. YARIYIL
Tez Sunum

DERS İÇERİKLERİ


ZORUNLU DERSLER


Seminer
3 saat/hafta, kredisiz, 6 AKTS kredisi

Amaç / İçerik:

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: sunum

Önerilen Kaynak Listesi: Wblen , O., “Invariants of Guadratic Differential Forms”.

EIsenhart , L.P., “Non-Riemannian Geometry”.

Ruse , H.S., Walker, A.G. & Willmore, T.J., “Harmonic Spaces”.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Nebi ÖNDER, Yard. Doç. Dr. Ahmet BAKKALOĞLU, Yard. Doç. Dr. Sezai MAKAS

 
SEÇMELİ DERSLER

REEL ANALİZ I
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

Amaç / İçerik:   Genel ölçü teorisini ve Lebesque İntegralini öğretmek ve bu teoremin matematiğin diğer alanlarına uygulamalarını göstermek,   Gerçel Analiz II dersine bir alt yapı oluşturmak amaçlanmaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: KOLMOGOROV, A.N. and FONUIN, S.V. “Introductory Real Analysis”, prentice-Hall New York 1970

Mc SHANE, E.J. “Integration”, Princeton Unv. Pres.

LANG, S. “Real Analysis”, Addison-Wesley Pub. Comp Inc, 1983.  

Dersi Veren: Prof. Dr. Mahammad TAGHIYEV


KOMPLEKS ANALİZ I
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Lisans programında öğretilen konuların geliştirilerek bir üst seviyede verilmesi ve Karmaşık Analiz II dersine alt yapı hazırlanması amaçlanmaktadır.
Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: L. V. AHLFORS    Complex Analysis 3 rd Edition , Mccraw-Hill Book Company, New York 1978.

Dersi Veren: Prof. Dr. Mahammad TAGHİYEV


FONSKİYONEL ANALİZ
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Fonksiyonel Analizin ileri konularını öğrenmek, topoloji, diferansiyel denklemler, inregraldenklemlerle olan ilişkilerini göstermek ve uygulamak amaçlanmaktadır.
Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: DUNFORD, N.,   SCHWARTZ,   J.T.,   Linear Operators. New York : Interscience/Wiley   1958.

YOSIDA, K., Functional Analysis . Springer Werlag 1974.

Dersi Veren: Prof. Dr. Mahammad TAGHİYEV

CEBİR I
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 6 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Lisans programında Cebir I adlı derste eksik kalan konuların tamamlanıp yüksek mertebeden grupların alt gruplarının nasıl belirleneceğini, farklı grup yapılarını tanıyarak öğretmek ve sınıflandırma yapabilme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: LEDERMANN, W and WEIR, A.J. “Introduction to Group Theory”, addidon Wesley Longman, England 1996.

LANG, S. “Algebra”, Addison Wesley, USA 1997.

ALLENBEY, RBJT, “An ıntroduction to Abstract Algebra”, Chapman and Hall, NewYork 1991.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Didem ÖZTÜRK


CEBİR II
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 3 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Komütatif halka örneklerinin tanıtılması, halka genişlemeleri, halka yapıları hakkında bilgi sahibi olunması ve cisim teorisinin temel kavramlarının pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: LEDERMANN, W and WEIR, A.J. Introduction to Group Theory, addidon Wesley Longman, England 1996.

LANG, S., Algebra, Addison Wesley, USA 1997.

ALLENBEY, RBJT, “An ıntroduction to Abstract Algebra”, Chapman and Hall, NewYork 1991.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Didem ÖZTÜRK

 
YÜZEYLER TEORİSİ
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Klasik Diferansiyel Geometride yüzeylerin iç yapı ve dış yapı yönünden incelenmesi ve çeşitli yüzey sınıflarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
Ön koşul:

Değerlendirme Yöntemleri:   yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: KREYSZIG, E., Differential Geometry,1991.

STRUIK, D.J., Classical Differential Geometry, 1961.

WEATHERBURN, C.E., Differential Geometry of Three Dimensions, 1930.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Nil KOFOĞLU

 
LİNEER OLMAYAN PROGRAMLAMA
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Lisans programında okutulan Doğrusal Programlama ve Oyun Teorisi derslerinin öğrencinin bilimsel çalışması sırasında karşılaşacağı problemlerin modellerini oluşturup çözüm yolları araması hedeflenmektedir.

Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: KUNZI, H. P., OETTCI,   W., LEVIN, F., Non Linear Programming, Toronto, London.

BAZARAÇ, M., SHERAVI, H. D., Non Linear Programming.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Sezai MAKAS

 
EKSTREMAL PROBLEMLER TEORİSİ
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi  

Amaç / İçerik: Ekstremal problemler adı altında toplanan konuların genel Lagrange prensibi ile öğretilmesi, ekstremum için gerek ve yeter koşullar teorisinin verilmesi, bu konularda araştırma yapabilmek için ön hazırlık yapılması amaçlanmaktadır.
Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: LOFFE, A.D., TIKHOMIROV, V.M., Theory of Extremal Problems. North Holland Amsterdam.   1979.

TIKHOMIROV, V.M., Fundemental Principles of the Extremal Problems . John Willey & Sons. Toronto, NY 1986.

Dersi Veren: Prof. Dr. Mahammad TAGHİYEV

CİSİMLERİN GENİŞLEMELERİ VE GALOİS TEORİSİ
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi 

Amaç / İçerik: Cisim   genişlemeleri konusundaki   bilgilerin   pekiştirilmesi ve Galois   Teorisinin   tanıtılması amaçlanmaktadır.
Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: LEDERMANN, W and WEIR, A.J. “Introduction to Group Theory”, addidon Wesley Longman, England 1996.

LANG, S. “Algebra”, Addison Wesley, USA 1997.

ALLENBEY, RBJT, “An ıntroduction to Abstract Algebra”, Chapman and Hall, NewYork 1991.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Didem ÖZTÜRK

 
LİE GRUPLARI VE LİE CEBİRLERİ  
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Lie Grupları ve   Lie Cebirlerinin temel yapılarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: VARADARAJAN Lie Groups Lie Algebras and Their Representations, Springer-Verlag 1984.

Dersi Veren: Doç. Dr. K. İlhan İKEDA

 
CEBİRSEL GEOMETRİ
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi  

Amaç / İçerik: İleri Sayılar Kuramı araştırmaları için metotların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: MC DONALD,   Algebraic Geometry: Introduction to the Language of Schemes. W.A. Benjamin 1968.

Dersi Veren: Doç. Dr. K. İlhan İKEDA


DIŞ DİFERANSİYEL FORMLARIN UYGULAMALARI
3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 8 AKTS kredisi

Amaç / İçerik: Dış Formlar analizi yardımıyla diferansiyel denklemlerin incelenmesi ve dış formların elastodinamiğe uygulanması hedeflenmektedir.
Ön koşul: -

Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

Önerilen Kaynak Listesi: H. WEINTRAUB, S. “Differantial Forms”, Louisiana 1997.

SCHUTZ, B.   “Geometrical Methods of mathematical Physics”, Cambridge University 1980.

FLANDERS, H. “Differantial Forms with Applications to the Physical Sciences”, London 1963.

WESTENHOLZ, C. V. “Differantial Forms in Mathematical Physics”, Oxford 1981.

EDELEN, G.B.D. “Applied Exterior Calculus” Pennsylvania 1984.

Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ahmet BAKKALOĞLU

Matematik,Uygulamalı Matematik ile ilgili diğer programlar: