İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  Programın Amacı
  Programa alınan öğrencilerin iş ve uğraşı tedavisinin teorik ve pratiği arasında ilişki kurabilmesi, sağlık, hastalık ve iş ve uğraşıya yönelik fonksiyonlar arasındaki kavramsal ilişkilerin açıklanması, kritik düşünce becerisi, kanıta dayalı pratiğin geliştirilmesi ve disiplinler arası iletişim içinde araştırma ve yaşam boyu öğrenme becerilerinin geliştirilmesidir.

  Öğrenim Hedefleri
  Ergoterapi alanında kanıta dayalı bilimsel çalışma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriler kazanan, iş ve uğraşı performansı, özürlü ve toplum dışına itilmiş bütün dezavantajlı kişiler için literatüre ulaşabilen, yeni araştırma geliştirebilen, değişik profesyoneller ile birlikte çalışabilen, etkili iletişim ve araştırma becerileri geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen, özürlüye uygun iş ve uğraşı aktiviteleri geliştirebilen, iş ve uğraşı servislerin organizasyonu ve profesyonel gelişme ilkelerini benimseyen özürlü kişiler için ulaşılabilir ve adapte olabilir çevrenin kolaylaştırılması ile ilgili bilgileri sentezleyebilen ve mesleki muhakeme yapabilen, ulaşılabilirlik, insan hareketlerinin analizi, yardımcı teknoloji, her yaştaki kişinin fonksiyonel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel oryantasyon ve araştırma üretebilen uzmanlar yetiştirmektir.

  DERSLER

  İUT 551  İş ve Uğraşı Tedavisinde Değerlendirme
  İUT 553  Aktivite Teorileri ve Beceriler
  İUT 555  İş ve Uğraşı Tedavisinde Özel Konular I
  İUT 557  Nörolojide İş ve Uğraşı Tedavisi
  İUT 559  Pediatride İş ve Uğraşı Tedavisi
  İUT 561  İş ve Uğraşı Tedavisinde Oyun
  İUT 563  İş ve Uğraşı Tedavisi Servisleri Organizasyonu
  İUT 565  Ev Rehabilitasyonu
  İUT 600  Özel Konular
  İUT 552  Ergonomik Analiz
  İUT 554  Probleme Dayalı İş ve Uğraşı Tedavisi
  İUT 556  İş ve Uğraşı Tedavisinde Özel Konular II
  İUT 558  El Rehabilitasyonu
  İUT 560  Nöropsikolojik Rehabilitasyon
  İUT 562  Fiziksel Bozukluklarda İş ve Uğraşı Tedavisi
  İUT 564  Duyu Bütünlüğü Değerlendirmeleri
  İUT 566  Özürlüler İçin Teknik Yardımlar ve Teknoloji
  İUT 600  Özel Konular

Fizik terapi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |