Home > Doktora Programları > İngilizce > Çankaya > İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı - Çankaya - Ankara

İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Giriş gereklilikleri
  Bu programa İngiliz Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı Diplomasına veya bu diplomaya eşdeğer bir diplomaya sahip olanlar başvurabilir. Giriş sınavladır.
 • Program tanımları
  Doktora eğitimi; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora eğitimini tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Doktora öğrencileri öğrenim süreleri içinde 7 dersten az olmamak koşuluyla en az 21 kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Doktora derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girerler. Adaylar yabancı dil sınavına kendi bilim dalları olan dilin dışında bir dilden girerler. Bu sınavdan başarılı olduklarını belgeleyenler doktora yeterlik sınavına alınırlar. Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler Tez izleme komitesinin önünde hazırladıkları tez önerilerini sözlü olarak savunurlar. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler tez çalışmalarını söz konusu komitenin gözetimin-de hazırlarlar. Tez çalışmalarını bitiren öğrenciler tez savunma sınavına girerler ve başarılı olurlarsa İngiliz Dili Eğitimi Bilim Doktorluğu diploması alırlar.

  Doktora Dersleri

  İDÖ 700     Özel Konular     
  İDÖ 701     Yabancı Dil Eğitimi ve Eğitimsel Dilbilim     
  İDÖ 702     Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenme Sorunları     
  İDÖ 706     Yabancı Dil Öğretimi Semineri     
  İDÖ 707     İngilizce Öğretiminde Materyal Değerlendirme ve Geliştirme     
  İDÖ 709     Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yönelimler     
  İDÖ 710     Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Politikası     
  İDÖ 711     Dil Öğretiminde Kültürel Yaklaşımlar     
  İDÖ 712     Edebiyat ve Yabancı Dil Öğretimi     
  İDÖ 713     Çok Dillilik ve Dil     
  İDÖ 714     Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Çalışmalar     

  DERS İÇERİKLERİ

  İDÖ 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  İDÖ 701 Yabancı Dil Eğitimi ve Eğitimsel Dilbilim
  Eğitimsel dilbilimin temel kuram ve uygulamalarının yabancı dil öğretimine katkılarının incelenmesi.

  İDÖ 702 Yabancı Dil Öğretimi ve Öğrenme Sorunları
  Genel çerçevede öğrenme ve öğretme kuramlarını göz önünde bulundurarak yabancı dil öğretiminde karşılaşılan genel ve yurdumuza özel sorunların dil öğretimi kuramı yoluyla incelenmesi.

  İDÖ 706 Yabancı Dil Öğretimi Semineri
  Özel ve genel amaçlı İngilizce öğretiminde değişik düzeylerde izlenecek ders programlarının hazırlanması ve öncekilerin değerlendirilmesi.

  İDÖ 707 İngilizce Öğretiminde Materyal Değerlendirme ve Geliştirme
  Etkili ve yeterli dil öğretimine ulaşabilmek için kullanabileceğimiz ders kitaplarının değerlendirilmesi dersin amaçlarına uygun olarak uyarlanması.

  İDÖ 709 Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yönelimler
  Yabancı dil öğretiminde son kaynakların taranarak gelişmelerin incelenmesi ve uygulanabilirlik durumlarının araştırılması; bilgisayar destekli yabancı dil öğrenimi programlarının incelenmesi.

  İDÖ 710 Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Politikası
  Genel olarak yabancı dil öğretmeni yetiştirme yöntem ve tekniklerinden yola çıkarak ülkemiz koşullarının değerlendirilmesi ile aksayan yönlerin saptanması ve yabancı dil öğretim politikalarının tartışılması ve çözüm önerileri.

  İDÖ 711 Dil Öğretiminde Kültürel Yaklaşımlar

  İDÖ 712 Edebiyat ve Yabancı Dil Öğretimi
  Edebi metinlerin edebiyat kuramlarından yola çıkarak eğitimsel çözümlemesi, sınıf ortamında kısa öykü, şiir ve okuma parçalarını yabancı dil öğretimi açısından kullanma yöntemleri.

  İDÖ 713 Çok Dillilik ve Dil

  İDÖ 714 Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Çalışmalar

  İngilizce öğretiminde kullanılan geleneksel ve çağdaş yaklaşımların anadil öğretim yöntemleriyle karşılaştırmalı çalışmalarının yapılması.

İngilizce ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |