Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları

  Programın Amacı

  Profesyonel hemşirelik bilincinin geliştirilmesi, öğrencilerin hemşirelik esaslarına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilme, değerlendirebilme ve bilimsel araştırma yapabilme yeteneğini kazanması, hemşirelik esasları öğretimine ilişkin eğitim felsefesi geliştirebilme ve öğretim ilke ve yöntemlerini konu alanının öğretiminde kullanabilme yetisini kazanması ve böylece hemşirelik esasları öğretimi alanında uzmanlaşması amaçlanır.


  Öğrenim Hedefleri
  • Hemşirelik Esasları öğretiminin temel felsefesini anlamak
  • Hemşirelik Esasları dersinin temel konularını ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemleri bilmek,
  • Hemşirelik Esaslarına özgü konulara ilişkin literatür taraması yapmak,
  • Eriştiği bilgiyi değerlendirebilmek ve analiz etmek,
  • Danışman rehberliğinde konu alanına özgü araştırma yapabilmek,
  • Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilmek,
  • Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun ölçme- değerlendirme yöntemlerini kullanabilmek 
  DERSLER

  HES 501 Hemşirelik Esasları Semineri
  HES 502 Hemşirelik Esasları Öğretimi I
  HES 510 Hemşirelik Esasları Öğretimi II
  HES 511 Hemşirelik Esasları Öğretimi Uygulaması
  HES 600 Özel Konular
  HES 601 Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımı I
  HES 602 Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımı II
  HES 701 Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Sosyolojik Yapısı
  HES 703 Hemşirelik Bakımında Veri Tabanı Oluşturma I
  HES 704 Hemşirelik Bakımında Veri Tabanı Oluşturulması II
  HES 710 Hemşirelik Uygulamalarında Yöntem Çalışması
  HES 711 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım
  HES 700 Özel Konular
     


Hemşirelik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |