Farmasötik Teknolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Teknolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  FARMASÖTİK TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı diyagnoz, profilasi ve terapi için kullanılan malzemeler ile bunların hammadde formülasyonundan tüketimine kadar ilgili tüm yöntemleri, bu yöntemlerin validasyon ve teknolojileri, bu malzemelerin yerine ulaşımına cevaben oluşan biyolojik olaylar gibi konularda bilgi sağlamakla sorumludur. Bu anabilim dalının kapsamındaki teknolojiler spesifikasyon, validasyon, stabilite, etken maddenin salınımı ile in vitro ve in vivo biyofarmasötik çalışmaları içeren güvenli ve etkin bir farmasötik ulaşımı amaçlamaktadır.Anabilim dalının ana eğitim felsefesi Farmasötik Teknolojinin laboratuvar uygulamaları ile desteklenen en son bilimsel ve teknolojik bilgiler ile uyumlu olan sağlam bir mesleki eğitim sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğrencilere minimum 2 ve 4 yıllık eğitim dönemlerinden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) derecelerine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Yüksek Lisans
  Öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için yaklaşık 2 yıl süresi bulunmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün uluslarası düzeyde araştıma ve yayın yapabilme erkine sahip akademik bir birimdir. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı araştırma laboratuvarında bu bilimsel faaliyetler için gerekli olan modern araştırma cihaz ve araçları bulunmaktadır. 1982'den bu yana anabilim dalı tarafından uluslararası (SCI'de indekslenen) hakemli dergilerde 37, ulusal dergilerde 17 yayın, ulusal ve uluslararası toplantılarda 60'ın üzerinde bildiri (sözlü ve poster bildiriler şeklinde) sunulmuştur.İlaç formülasyonu, ilaçlar, ilaç taşıyıcı sistemler ve kozmetikler ile ilgili testler anabilim dalının araştırma alanları arasında bulunmaktadır.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı çeşitli ulusal ve uluslararası üniversiteler ile bilimsel işbirliği içindedir:
  • Frei Üniversitesi, Eczacılık, Farmasötik Teknoloji, Biyofarmasi ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Berlin, Almanya,
  • Paris Üniversitesi, Ecazcılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Paris, Fransa,
  • Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ankara, Türkiye,
  • Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, özel firmalar ve diğer üniversitelere hizmet veren aşağıdaki donanıma sahiptir. Bu olanaklar kullanılarak ulusal ve uluslararası standart testler gerçekleştirilebilmektedir:

  • UV-Spektrofotometre,
  • Rotavapor ve soğutucu,
  • Ultrasonik banyo,
  • Stabilite kabini,
  • pH-metre,
  • Mekanik karıştırıcılar,
  • Manyetik karıştırıcı,
  • Ultra turrax,
  • Santrifüjler,
  • Etüvler,
  • Vibrating sieves,
  • Partikül büyüklüğü analizörü,
  • Termal analizör,
  • Erweka motor,
  • Yüksek basınçlı homogenizatör,
  • Steril kabin,
  • Mikroskop,
  • Spray-dryer,
  • Tablet sertlik test cihazı,
  • Tablet friabilator,
  • Dissolüsyon test cihazı (USP I and II),
  • Akışlı dissolüsyon test cihazı (USP IV),
  • Rotatif tablet basma makinesi,
  • Reometre,
  • Deri pH-metresi,
  • Deri sebumetresi (dreideki sebumu ölçer),
  • Korneometre (derinin nemini ölçer),
  • Kutometre (derinin esnekliğini ölçer),
  • Meksametre (derideki melanin ve eritemi ölçer),
  • Jel elektroforez,
  • Jel dokümentasyon


  DERS İÇERİKLERİ

  1. Yarıyıl

  Seçmeli Dersler
  FTE521     İyi İlaç Üretim Tekniği (GMP, GLP, ISO)    
  FTE523     İmmünoterapötik Ürünler ve Teknolojisi    
  FTE525     Katı İlaç Taşıyıcı Sistemler
  FTE527     Fiziksel Farmasi    
  FTE529     Farmasötik Biyoteknoloji Ürünleri ve Uygulama Alanları    
  FTE531     İlaçta Patent Hakları, Ruhsatlandırma Harmonizasyon ve Sına.   
     
   
  2. Yarıyıl

  FTE505     Seminer    
  Seçmeli Dersler
  FTE520     Yarı-Katı İlaç Taşıyıcı Sistemler    
  FTE522     Farmasötik Biyoteknolojide Hedefleme Yöntemleri    
  FTE524     Peptit ve Protein Yapılı İlaçlar ve Farmakokinetikleri    
   
  3. Yarıyıl

  FTE790     Tez    

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |