Heykel Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Hacettepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Heykel Doktora Programı - Kurumda - Çankaya - Ankara

 • Program tanımları
  DERS İÇERİKLERİ

  HEY 700 Özel Konular
  Anabilim/Anasanat Dallarının tez aşamasında bulunan öğrencileri tarafından alınması zorunlu olan bu ders, alanın ileri ve özgün konularını içerir. Bu kapsamda alanla ilgili yayın ve makaleler incelenerek analiz ve sentezler yapılır. Seçilen konularda çalışmalar ve araştırmalarda bulunularak raporlar hazırlanır. Bu dersler ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının öğretim üye ve görevlilerince yürütülür.

  HEY 701 Atölye I
  Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

  HEY 702 Atölye II
  Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

  HEY 703 Atölye III
  Konu, teknik ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik heykel çalışmaları.

  HEY 711 Form ve Kompozisyon I
  Heykel kompozisyonu ve plastiğinde kişisel arayışlar ve çözümlemelerle heykel çalışmaları.

  HEY 712 Form ve Kompozisyon II
  Heykel kompozisyonu ve plastiğinde kişisel arayışlar ve çözümlemelerle heykel çalışmaları.

  HEY 713 Form ve Kompozisyon III
  Heykel kompozisyonu ve plastiğinde kişisel arayışlar ve çözümlemelerle heykel çalışmaları.

  HEY 721 Desen I
  Konu ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik desen çalışmaları.

  HEY 722 Desen II
  Konu ve malzeme serbestliği içinde sanatçı kişiliklerin oluşmasına yönelik desen çalışmaları.

  HEY 731 Heykel ve Çevre I
  Heykel sanatının tüm çevre faktörleriyle ilişkisinin analizi.

  HEY 732 Heykel ve Çevre II
  Heykel sanatının tüm çevre faktörleriyle ilişkisinin analizi.

  HEY 741 Çağdaş Heykel Sanatı
  20.y.yıl ilk yarısı sanat tarihinin öncü akımları ve eserleri heykel sanatı temelinde konu, teknik, biçim, içerik v.b. açılardan karşılaştırmalı olarak irdelenir.

  HEY 742 Çağdaş Sanat Kuramları
  20.y.yıl ikinci yarısı ve günümüze kadar sanat tarihinin öncü akımları ve eserleri heykel sanatı temelinde konu, teknik, biçim, içerik v.b. açılardan karşılaştırmalı olarak irdelenir

Seramik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |