Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  FARMASÖTİK KİMYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı yeni terapötik bileşiklerin tasarımı, sentezlenmesi, analizleri, bu bileşiklerin yararlı ilaçlar haline getirilmesi, ilaçların kimyasal yapıları ile aktivitesi arasında kalitatif ve kantitatif ilişkiler kurulması ve ilacın vücuda alınmasından atılmasına kadar geçen safhalardaki davranışlarının kimyasal yönü gibi konularda bilgi sağlamakla sorumludur. Anabilim dalının ana eğitim felsefesi Farmasötik Kimyanın laboratuvar uygulamaları ile desteklenen en son bilimsel ve teknolojik bilgiler ile uyumlu olan sağlam bir mesleki eğitim sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğrencilere minimum 2 ve 4 yıllık eğitim dönemlerinden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) derecelerine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Yüksek Lisans

  Öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için yaklaşık 2 yıl süresi bulunmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün uluslarası düzeyde araştıma ve yayın yapabilme erkine sahip akademik bir birimdir. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı araştırma laboratuvarında bu bilimsel faaliyetler için gerekli olan modern araştırma cihaz ve araçları bulunmaktadır. 1982'den bu yana anabilim dalı tarafından uluslararası (SCI'de indekslenen) hakemli dergilerde 50 'in üzerinde yayın yapılmış ve uluslararası toplantılarda çok sayıda bildiri (sözlü ve poster bildiriler şeklinde) sunulmuştur.

  ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı aşağıdaki kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmalar yapmaktadır:
  • National Institute of Health, National Cancer Institute, ABD,
  • Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye,
  • Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye,
  • Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı organik sentezler için gerekli çeşitli materyal ve ekipman ile yapı tayini için UV-Vis ve FT-IR spektrofotometresine sahiptir. NMR ve MS gibi diğer analizler için de Üniversitemiz Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (BİBAM) ve TÜBITAK olanakları kullanılmaktadır.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl

  FKM525     İlaç Kimyasında Fonksiyonel Grup Analizleri I    
  Seçmeli Dersler
  FKM527     Farmasötik Kimyada Yapı-Etki İlişkileri I    
  FKM529     Medisinal Kimyanın Temel Prensipleri    
  FKM531     İlaç Sentezinde Temel Organik Reaksiyon Prensipleri
   
  2. Yarıyıl

  FKM505     Seminer
  FKM526     İlaç Kimyasında Fonksiyonel Grup Analizleri II    
  Seçmeli Dersler
  FKM511     İnorganik İlaç Kimyası
  FKM520     Sanayide İlaç Hammaddesi Üretimi
  FKM528     Farmasötik Kimyada Yapı-Etki İlişkileri II    
   
  3. Yarıyıl

  FKM790     Tez
   

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |