Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  Farmasötik Botanik Anabilim Dalı tıbbi ve zehirli bitkilerin botanik tanımlanması, sınıflanması, bilimsel adları, ayrıcı özellikleri, dağılımları, tıbbi kullanımları ve ekonomik değerleri gibi konularda bilgi sağlamakla sorumludur. Turkiye bitki açısından son derece zengin ve endemizm oranı yüksek bir ulke olması nedeniyle konu uzerinde yogunlaşan bir çalışma sözkonusudur. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Farmasötik Botanik Anabilim Dalı öğrencilere minimum 2 yıllık bir eğitim döneminden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) derecesine erişmeye olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve deneysel çalışmalar yapmak zorundadır.

  AÇILAN PROGRAMLAR

  Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Yüksek Lisans (M.Sc.) eğitiminin yanısıra üniversitemizin Eczacılık Fakültesindeki lisans öğrencilerinin de eğitiminde yer almaktadır. Yüksek Lisans (M.Sc.) Programı için Üniversitenin ve ilgili anabilim dalının gereksinimlerine göre ilan verilir ve öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsünce belirilen koşulları sağladıktan sonra Yüksek Lisans programına öğrenci olarak kabul edilirler.

  Yüksek Lisans

  Öğrenciler zorunlu ve seçmeli dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadır. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için yaklaşık 2 yıl süresi bulunmaktadır.

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  Farmasötik Botanik Anabilim Dalının araştırmaları ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkileri üzerine yoğunlaşmıştır.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Herbaryum ve mikroskoplar.

  DERS LİSTESİ

  1. Yarıyıl
  Seçmeli Dersler
  FBT502     Çiçekli Bitki Anatomisi    
  FBT505     Bitki Preparasyon Teknikleri    
  FBT511     Etnobotaniğe Giriş
  FBT513     Bitki Teşhisi    
  FBT515     Herbaryum Kurma Yöntemleri
  FBT517     Bitki Ekolojisine Giriş    

  FBT519     Türkiye Florasına Giriş    
  FBT521     Türkiye Florası I    
   
  2. Yarıyıl
  FBT501     Bitki Morfolojisi    
  FBT506     Seminer    
  Seçmeli Dersler
  FBT507     Türkiye'nin Zehirli Bitkileri    
  FBT508     Tohum Morfolojisi    
  FBT510     Türkiye'nin Endemik Bitkileri    
  FBT514     Faydalı Bitkiler    
  FBT522     Türkiye Florası II    
  FBT524     Türkiye Florası III    
  FBT526     Türkiye Florası IV    
   
  3. Yarıyıl  
  FBT790     Tez
   

Farmasötik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |